mapa strony   |   kontakt   |

Sprawy mieszkaniowe

Przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zawarcie umowy najmu lokalu. Zamiana lokalu.Poniższa lista zawiera spis spraw możliwych do załatwienia w urzędzie gminy wraz z informacjami jak sprawę można załatwić.» Dodatek mieszkaniowy
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, załączniki.
» Umowy najmu lokalu
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy, załączniki.
» Zamiana lokali
Podania lokatorów, którzy chcą dokonać zamiany lokali pomiędzy sobą lub z Miastem jako dysponentem wolnego lokalu mieszkalnego.

Powrót do góry

Dodatek mieszkaniowy

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, załączniki.Jakie dokumenty

  • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  • deklaracja o wysokości dochodów
  • zaświadczenie o dochodzie brutto za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku


Podstawa prawna
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku. O dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71, poz. 734) oraz art. 104 kpa

Miejsce załatwienia sprawy
Samodzielne stanowisko - Inspektor do spraw planowania przestrzennego, ochrony środowiska i gospodarki mieszkaniowej

Termin załatwienia sprawy
1 miesiąc od daty złożenia dokumentów

Opłaty administracyjne
brak

Tryb odwoławczy
Odwołanie za pośrednictwem Wójta Gminy . do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Dodatkowe informacje
Dodatek przyznawany jest decyzją administracyjną na okres 6 miesięcy.

Powrót do góry

Umowy najmu lokalu

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy, załączniki.Jakie dokumenty
Wniosek na właściwym formularzu dostępnym w siedzibie Urzędu i dokumenty umożliwiające ustalenie dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego (oświadczenie)

Podstawa prawna
Uchwała Rady Gminy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Gminy

Termin załatwienia sprawy
Zależny od pozyskania wolnych lokali do zasiedlenia

Opłaty administracyjne
brak

Tryb odwoławczy
Sprawy sporne rozstrzyga Wójt Gminy

Powrót do góry

Zamiana lokali

Podania lokatorów, którzy chcą dokonać zamiany lokali pomiędzy sobą lub z Miastem jako dysponentem wolnego lokalu mieszkalnego.Jakie dokumenty
Podania lokatorów, którzy chcą dokonać zamiany lokali pomiędzy sobą lub z Miastem jako dysponentem wolnego lokalu mieszkalnego

Podstawa prawna
Uchwała Rady Gminy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Gminy

Termin załatwienia sprawy
1 miesiąc

Opłaty administracyjne
brak

Tryb odwoławczy
Sprawy sporne rozstrzyga Wójt Gminy

Powrót do góry

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Jarek Koziński
Dokument z dnia: 03.07.2007
Dokument oglądany razy: 3 848
Opublikował: Jarek Koziński
Publikacja dnia: 03.07.2007
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl