mapa strony   |   kontakt   |

Opinie RIO

Uchwała Nr I/359/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 15 grudnia 2014 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wleń projekcie budżetu gminy Wleń na 2015 rok
Pobierz plik
Uchwała Nr I/358/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 15 grudnia 2014 roku
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Wleń przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wleń na rok 2015 rok
Pobierz plik
Uchwała Nr I/197/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2014 roku
w sprawie opinii o możliwości spłaty przez miasto i gminę Wleń kredytu długoterminowego.
Pobierz plik
Uchwała Nr I/196/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2014 roku
w sprawie opinii o możliwości spłaty przez miasto i gminę Wleń pożyczki długoterminowej
Pobierz plik
Uchwała Nr I/195/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2014 roku
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta i gminy Wleń
Pobierz plik
Uchwała Nr I/131/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wleń sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Wleń za 2013 rok.
Pobierz plik
Uchwała Nr I/367/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Wleń przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wleń na rok 2014.
Pobierz plik
Uchwała Nr I/366/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wleń projekcie  uchwały budżetowej na rok 2014.
Pobierz plik
Uchwała Nr I/223/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 20 września 2013 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wleń informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wleń za I półrocze 2013 rok.
Pobierz plik
Uchwała Nr I/116/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 29 kwietnia 2013 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wleń sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wleń za 2012 rok.
Pobierz plik
Uchwała Nr I/176/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 20 czerwca 2013 roku
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Wleń
Pobierz plik
Uchwała Nr I/175/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 20 czerwca 2013 roku
w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto i Gminę Wleń kredytów długoterminowych
Pobierz plik
Uchwała Nr I/29/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Pobierz plik
Uchwała Nr I/326/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 6 grudnia 2012 roku
w sprawie opinii o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Wleń przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wleń na rok 2013.
Pobierz plik
Uchwała Nr I/325/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 6 grudnia 2012 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wleń projekcie  budżetu Miasta i Gminy Wleń na rok 2013.
Pobierz plik
Uchwała Nr I/183/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 25 czerwca 2012 roku
w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto i Gminę Wleń kredytu długoterminowego.
Pobierz plik

Uchwała Nr I/55/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 13 lutego 2012 roku
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w sprawie przyjęcia WPF oraz w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012.
Pobierz plik

Uchwała Nr I/394/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 20 grudnia 2011 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wleń projekcie uchwały budżetowej na rok 2012.
Pobierz plik
Uchwała Nr I/393/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 20 grudnia 2011 roku
w sprawie opinii o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Wleń przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2012.
Pobierz plik
Uchwała Nr I/384/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 15 grudnia 2011 roku
w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto i Gminę Wleń kredytu długoterminowego.
Pobierz plik
Uchwała Nr I/278/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 19 września 2011 roku
w sprawie opinii o przedłożonej przez burmistrza Miasta i Gminy Wleń informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wleń za I półrocze 2011 roku.
Pobierz plik
Uchwała Nr I/185/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 9 czerwca 2011 roku
w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto i Gminę Wleń pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego
Pobierz plik

Uchwała Nr I/68/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 28 lutego 2011 roku
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Pobierz plik

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Maria Gierczyk
Dokument z dnia: 04.03.2011
Dokument oglądany razy: 3 031
Opublikował: Jarek Koziński
Publikacja dnia: 18.12.2014
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl