mapa strony   |   kontakt   |

Wybory Samorządowe 2014

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych wyborców

Załącznik Nr 1 Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu

Załącznik Nr 2 Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu

Załącznik Nr 3 Oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców który zamierza zgłosić kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu

Wzory dokumentów - Delegatura KBW w Jeleniej Górze

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wleń o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

Kodeks Wyborczy - Ustawa

Informacja o rejestracji komitetów wyborczych wyborców

Informacja o nazwach komitetów wyborczych wyborców

Informacja o nazwach, pisowni i znakach specjalnych używanych w nazwach komitetów wyborczych wyborców

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wleń o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych

Informacje dla wyborców

Wzory dokumentów - zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta

Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku - podaje się do wiadomości publicznej liczbę mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składu terytorialnych komisji wyborczych

Uchwała nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej

Uchwała nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej

Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej we Wleniu

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie o losowaniu

Uchwała nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej

Uchwała nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów a radnych

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza MiG Wleń

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Wleń w sprawie udostepniania spisów wyborców

Informacje o szkoleniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych

Zaświadczenie dla męża zaufania

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej we Wleniu w dniu 15.11.2014

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyoborach

Protokół wyników głosowania do Rady Miasta i Gminy

Protokół wyników głosowania na Burmistrza

Pełnomocnictwo do głosowania w II turze Wyborów w dniu 30.11.2014r.

Protokół wyników głosowania na Burmistrza - ponowne głosowanie

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Bogusława Bieszczad
Dokument z dnia: 02.09.2014
Dokument oglądany razy: 2 157
Opublikował: Jarek Koziński
Publikacja dnia: 10.12.2014
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl