mapa strony   |   kontakt   |

Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Wleń o rozpoczęciu konsultacji
Burmistrz Miasta i Gminy Wleń zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Wleń, do przedkładania uwag i opinii na temat projektów następujących dokumentów:
  1. Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Wleń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
  2. Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 23.10.2012 r. do 06.11.2012 r.
Uwagi i opinie do ww. dokumentów można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń, za pośrednictwem poczty lub drogą mailową (sekretariat@wlen.pl) na załączonym formularzu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.11.2012 r.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest Agnieszka Marceluk - Inspektor ds. Oświaty, Kultury i Spraw Kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń, tel. 75 7136438.
Uchwała Rady Miasta i Gminy Wleń w sprawie przyjęcia Programu współpracy
Uchwała Rady Miasta i Gminy Wleń w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
Formularz zgłoszenia opinii

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Wleń, do przedkładania uwag i opinii na temat projektów następujących dokumentów:
  1. Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Wleń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
  2. Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Wleń, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych organizacjom pozarządowym.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 31. 10. 2011 r. do 14. 11. 2011 r.
Uwagi i opinie do ww. dokumentów można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń, za pośrednictwem poczty lub drogą mailową (sekretariat@wlen.pl) na załączonym formularzu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14. 11. 2011 r.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest Agnieszka Marceluk - Podinspektor ds. Oświaty i Kultury w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń, tel. 75 7136438.


Uchwała Rady Miasta i Gminy Wleń w sprawie przyjęcia Programu współpracy
Uchwała Rady Miasta i Gminy Wleń w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji
Formularz zgłoszenia opinii

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Agnieszka Marceluk
Dokument z dnia: 31.10.2011
Dokument oglądany razy: 2 501
Opublikował: Jarek Koziński
Publikacja dnia: 21.10.2014
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl