mapa strony   |   kontakt   |

Dowody osobiste

Ochrona tożsamości:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu zwrócił się z prośbą o rozpowszechnienie informacji na temat konieczności szczególnej dbałości przez obywateli o dane dotyczące ich tożsamości.

W informacji Dolnośląskiego Urzędu czytamy m.in.:

„Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać dowodu osobistego, chyba że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub w innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.


Utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju - w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Wówczas utrata dokumentu zostanie odnotowana w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby."Ogólnopolski system DOKUMENTY ZASTRZEŻONE:

www.DokumentyZastrzezone.pl

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Bożena Lisiecka
Dokument z dnia: 17.03.2014
Dokument oglądany razy: 1 018
Opublikował: Jarek Koziński
Publikacja dnia: 17.03.2014
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl