mapa strony   |   kontakt   |

Kontrole

Informacja z przeprowadzonych kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń i jednostkach organizacyjnych Gminy Wleń w 2013 roku

Informacja z przeprowadzonych kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń i jednostkach organizacyjnych Gminy Wleń w 2012 roku

Informacja z przeprowadzonych kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń i jednostkach organizacyjnych Gminy Wleń w 2011 roku

Informacja z przeprowadzonych kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń i jednostkach organizacyjnych Gminy Wleń w 2010 roku
L.p. Organ kontrolujący Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli i zakres tematyczny Czas trwania
1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu Struktura organizacyjna MGOPS i zgodność zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej. Realizacja zadań własnych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy społecznej 27.01.2010-29.01.2010
2. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
27.01.2010-29.01.2010
3. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Lwówek Śląski Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu Stan obiektu (schroniska) pod względem sanitarno - higienicznym 28.01.2010
4. Gmina Wleń Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu Gospodarka finansowa. Kontrola wydatków pod względem celowości, legalności i gospodarności. Stosowanie procedur kontroli wewnętrznej . Inwentaryzacja. 2.01.2010-5.03.2010
5. Archiwum Państwowe Wrocław Urząd Miasta i Gminy we Wleniu Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego 17.03.2010
6. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Jeleniej Górze Urząd Miasta i Gminy we Wleniu Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych 6.04.2010-4.06.2010
7. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Jeleniej Górze Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu Kontrola gospodarki finansowej 17.05.2010-28.05.2010
8. Dolnośląski Urząd Wojewódzki Urząd Miasta i Gminy we Wleniu Kontrola projektu INTERREG nr Pl-06.AZ-1-D1528-ERN 06.05.2010
9. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Lwówek Śląski Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu Ocena szkoły – przygotowanie do rozpoczęcia roku szkol. 2010/2011 25.08.2010
10. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Lwówek Śląski Szkoła Podstawowa w Pilchowicach Kontrola sanitarna kuchni – stołówki.
Ocena systemu HACCP
19.11.2010
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Jarek Koziński
Dokument z dnia: 27.09.2011
Dokument oglądany razy: 2 630
Opublikował: Jarek Koziński
Publikacja dnia: 20.02.2014
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl