mapa strony   |   kontakt   |

Planowanie przestrzenne

Ustalenie warunków zabudowy. Przyłączenie do sieci. Nadanie nazwy ulicy, placu, parku, instytucji publicznej gminy. Zaświadczenie o przeznaczeniu w Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy nieruchomości.Poniższa lista zawiera spis spraw możliwych do załatwienia w urzędzie gminy wraz z informacjami jak sprawę można załatwić.» Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta I Gminy Wleń
» Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu
» Wniosek o wydanie wypisu / wyrysu
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu/wypisu i wyrysu z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wleń
» Przyłączenie do sieci
Wniosek o wyrażenie zgody o przyłączenie do sieci.
» Nadawanie nazw
Wniosek o nadanie nazwy ulicy, placu, parku, instytucji publicznej gminy.
» Zaświadczenie o przeznaczeniu
Podanie o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy nieruchomości wraz z załącznikiem mapowym
» Plan zagospodarowania przestrzennego
Uchwała, mapki
» STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY WLEŃ

Powrót do góry

Przyłączenie do sieci

Wniosek o wyrażenie zgody o przyłączenie do sieci.Jakie dokumenty
Wniosek o wyrażenie zgody na przyłączenie do sieci

Podstawa prawna
Ustalenie Wójta Gminy

Opis procedury
Zainteresowany wypełnia na miejscu wniosek, ustala we wniosku termin i sposób dokonania opłaty. Opłata następuje w kasie urzędu po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta Gminy.

Miejsce załatwienia sprawy
Samodzielne stanowisko - Inspektor do spraw planowania przestrzennego, ochrony środowiska i gospodarki mieszkaniowej

Termin załatwienia sprawy
W zależności od terminu posiedzenia Wójta Gminy - do 30 dni.

Wzór wniosku o dokonanie przyłączenia do sieci 2007-07-03 12:33:31 (22 KB)

Powrót do góry

Nadawanie nazw

Wniosek o nadanie nazwy ulicy, placu, parku, instytucji publicznej gminy.Jakie dokumenty
Wniosek o nadanie nazwy ulicy, placu, parku, instytucji publicznej gminy

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U Nr 13, po.74 z póź.zm.)

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Termin załatwienia sprawy
Załatwienie wniosku zależne od terminu posiedzenia Rady Gminy

Opłaty skarbowe

  • za wniosek 5,00 zł


Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.

Powrót do góry

Zaświadczenie o przeznaczeniu

Podanie o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy nieruchomości wraz z załącznikiem mapowymJakie dokumenty
Podanie o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy nieruchomości wraz z załącznikiem mapowym (dwa egzemplarze mapy zasadniczej terenu)

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr.15 poz.139 z 1999 roku z późn. zm.),
Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Termin załatwienia sprawy
14 dni

Opłaty skarbowe
Opłata skarbowa - 17 zł.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu


Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

Powrót do góry

Plan zagospodarowania przestrzennegoMiejsce załatwienia sprawy
Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Termin załatwienia sprawy
14 dni

Plan zagospodarowania przestrzennego - uchwała

Rozstrzynięcie - finanse

Uzasadnienie

Mapki:

Wleń
Bełczyna
Bystrzyca
Klecza
Łupki
Marczów
Modrzewie
Nielestno
Pilchowice
Przeździedza
Radomice
Strzyżowiec
Tarczyn

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Tomasz Kołodziej
Dokument z dnia: 03.07.2007
Dokument oglądany razy: 11 739
Opublikował: Jarek Koziński
Publikacja dnia: 27.01.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl