mapa strony   |   kontakt   |

Otwarte konkursy ofert

Rok 2015:

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Oświadczenie

Zarządzenie w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w Zarządzeniu Nr 0050.5.2015r.


Rok 2014:

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie promocji zdrowia oraz szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w 2014 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie promocji zdrowia oraz szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w 2014 r.


Rok 2013:

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie promocji zdrowia oraz szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w 2013 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie promocji zdrowia oraz szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w 2013 r.

II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie promocji zdrowia oraz szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w 2013 r.

Rozstrzygnięcie II otwartego konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie promocji zdrowia oraz szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w 2013 r.


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie promocji zdrowia oraz szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w 2012 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie promocji zdrowia oraz szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w 2012 r.

Zarządzenie zmieniające Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wleń nr 10/ 12 z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012r.


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej organizacjom pozarządowym w 2012 r.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań gminy w zakresie promocji zdrowia oraz szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej organizacjom pozarządowym w 2012 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań gminy w zakresie promocji zdrowia oraz szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej organizacjom pozarządowym

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej organizacjom pozarządowym w 2012 r.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Agnieszka Marceluk
Dokument z dnia: 07.12.2011
Dokument oglądany razy: 3 118
Opublikował: Jarek Koziński
Publikacja dnia: 26.01.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl