mapa strony   |   kontakt   |

Zamówienia publiczne, otware konkursy ofert i przetargi


Konkurs: Remont i przebudowa Ratusza Miejskiego we Wleniu

Plac Bohaterów Nysy 7 [Oczekuje na rozstrzygnięcie]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 07.03.2014, 09:30 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 07.03.2014, 10:00 [minął]
Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Wleń

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Załączniki

Przedmiar zadanie1

Przedmiar zadanie2

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Projekt budowlany

Projekt budowlany - część rysunkowa

Opublikowano dnia: 21.02.2014 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


[Oczekuje na rozstrzygnięcie]


bip.gov.pl