mapa strony   |   kontakt   |

Podatki

Podatki
Podatek od nieruchomości, od środków transportu, rolny, leśny. Stan majatkowy. Rozłożenie podatku na raty. Umorzenie podatku. Odroczenie terminu płatności. Wykazy nieruchomosci i deklaracje podatkowe.Poniższa lista zawiera spis spraw możliwych do załatwienia w urzędzie gminy wraz z informacjami jak sprawę można załatwić.


» Stan majątkowy
Podanie w sprawie wydania zaświadczenia z ewidencji podatników.
» Rozłożenie na raty
Decyzja o rozłożeniu na raty podatku od środków transportowych i zobowiązań podatkowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny).
» Odroczenie terminu płatności
Podania i decyzje o odroczeniu terminu płatności podatku (od środków transportowych, od nieruchomości, rolnego, podatek leśnego).
» Wykazy umorzeń zaległości podatkowych przedsiębiorców i informacje o wielkości pomocy publicznej
» Wykaz nieruchomości
Złożenie wykazu nieruchomości, deklaracji do opodatkowania.
» Informacja o gruntach dla osób fizycznych
» Deklaracja na podatek rolny dla osób prawnych
» Informacja o lasach dla osób fizycznych
» Deklaracja na podatek leśny dla osób prawnych
» Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych
» Deklaracja na podatek od nieruchomości dla osób prawnych
» Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Powrót do góry

Stan majątkowy
Podanie w sprawie wydania zaświadczenia z ewidencji podatników.Jakie dokumenty
Podanie w sprawie wydania zaświadczenia z ewidencji podatników.

Podstawa prawna
art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 9 poz. 26 z późniejszymi zmianami).

Miejsce załatwienia sprawy
Inspektor do spraw wymiaru podatków

Termin załatwienia sprawy
Do 7 dni

Opłaty skarbowe

Zgodnie z ust. z dnia 16 listopada 2006 o opłatach skarbowych dz.ust. nr 225 poz 1635 ze ze zmianami


Dodatkowe informacje
Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy.

Powrót do góry

Rozłożenie na ratyJakie dokumenty

 • Podanie o rozłożenie na raty
 • Dokumenty stanowiące o sytuacji majątkowej i rodzinnej podatnika:
  • zaświadczenie o osiąganych dochodach podatnika oraz członków rodziny,
  • o stanie zdrowia, jeżeli w rodzinie podatnika występuje choroba przewlekła lub na utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna,
  • inne (motywujące podanie)


Podstawa prawna
Art. 13 § 1, pkt 1, art. 48, art. 207 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na lata 1999-2001 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy
Inspektor do spraw wymiaru podatków

Termin załatwienia sprawy
1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące, licząc od daty złożenia przez wnioskodawcę kompletu wymaganych dokumentów.

Opłaty skarbowe
bez opłaty

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy

Powrót do góry

Odroczenie terminu płatności
Podania i decyzje o odroczeniu terminu płatności podatku (od środków transportowych, od nieruchomości, rolnego, podatek leśnego).Jakie dokumenty

 • Podanie o odroczenie terminu płatności
 • Dokumenty stanowiące o sytuacji majątkowej i rodzinnej podatnika:
  • zaświadczenie o osiąganych dochodach podatnika oraz członków rodziny,
  • o stanie zdrowia, jeżeli w rodzinie podatnika występuje choroba przewlekła lub na utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna,
  • inne (motywujące podanie)


Podstawa prawna
art. 207 i 210 w związku z art. 48 § 1, pkt 1 ustawy z dnia 28 sierpnia Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na lata 1999-2001 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy
Inspektor do spraw wymiaru podatków

Termin załatwienia sprawy
1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy, licząc od daty złożenia przez wnioskodawcę kompletu wymaganych dokumentów.

Opłaty skarbowe

 • odroczenie do 6 miesięcy - bez opłat
 • powyżej 6 miesięcy - 5 zł za podanie
 • za załącznik do podania - 0,50 zł


Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy

Dodatkowe informacje
Podanie musi byc złożone przez wymaganym terminem płatności.

Powrót do góry

Wykazy umorzeń zaległości podatkowych przedsiębiorców i informacje o wielkości pomocy publicznej


Wykazy umorzeń zaległości podatkowych przedsiębiorców i informacje o wielkości pomocy publicznej za III kwartał 2006 r. (2007-07-02 07:43:18)
Pobierz plik
Wykazy umorzeń zaległości podatkowych przedsiębiorców i informacje o wielkości pomocy publicznej za II kwartał 2006 r. (2007-07-02 11:19:47)
Pobierz plik
Wykazy umorzeń zaległości podatkowych przedsiębiorców i informacje o wielkości pomocy publicznej za rok 2005 (2007-07-02 15:08:55)
Pobierz plik

Powrót do góry

Wykaz nieruchomości
Złożenie wykazu nieruchomości, deklaracji do opodatkowania.Jakie dokumenty

 • Osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są obowiązane złożyć wykaz nieruchomości - dostępny w Urzędzie Gminy pokój nr 8
 • Osoby prawne oraz państwowe jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać (według miejsca położenia nieruchomości) deklarację na podatek od nieruchomości (podatek rolny) na dany rok podatkowy. - dostępny w Urzędzie Gminy pokój nr 8


Podstawa prawna
Art. 6 ust.6, 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz.31 z późniejszymi zmianami)
Art. 6a ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 94, poz. 431 z 1993 r. z późniejszymi zmianami)

Miejsce załatwienia sprawy
Inspektor do spraw wymiaru podatków

Termin załatwienia sprawy
Maksymalnie 30 dni od złożenia wykazu

Opłaty skarbowe
brak

Tryb odwoławczy
Od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego (decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, łącznego zobowiązania pieniężnego) służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Powrót do góry


Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych w roku 2012Załącznik Nr 1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN - 1)
Załącznik Nr 2. Deklaracji na podatek od nieruchomości ( DN - 1)
Załącznik Nr 3. Załacznik - dane o nieruchomosciach (ZN - 1/A)
Załącznik Nr 4. Załacznik – dane o zwolnieniach (ZN - 1/B)
Załącznik Nr 5. Informacja w sprawie podatku rolnego (IR - 1)
Załącznik Nr 6. Deklaracji na podatek rolny ( DR - 1)
Załącznik Nr 7. Załacznik - dane o nieruchomosciach rolnych (ZR - 1/A)
Załącznik Nr 8. Załacznik – dane o zwolnieniach w podatku rolnym (ZR - 1/B)
Załącznik Nr 9. Informacja w sprawie podatku lesnego (IL - 1)
Załącznik Nr 10. Deklaracji na podatek lesny ( DL - 1)
Załącznik Nr 11. Załacznik - dane o nieruchomosciach lesnych (ZL - 1/A)
Załącznik Nr 12. Załacznik – dane o zwolnieniach w podatku lesnym (ZL - 1/B)

Powrót do góry

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Jarek Koziński
Dokument z dnia: 02.07.2007
Dokument oglądany razy: 5 923
Opublikował: Jarek Koziński
Publikacja dnia: 05.01.2012
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl