mapa strony   |   kontakt   |

Sołectwa Gminy

Sołectwa - jednostki administracji pomocniczej Gminy. Kompetencje i uprawnienia. Podstawa prawna działania. Sołtysi - dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres).


Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 26) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

Sołectwa są jednostkami pomocniczymi Gminy. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy i Burmistrz. Rada nadzoruje działalność sołectwa.

Kliknięcie na ikonie obok danej osoby, wyświetli tabelę z danymi osobowymi:


Sołectwa i Sołtysi w Gminie Wleń:
1. Bełczyna - Edward Wójtowicz
2. Bystrzyca - Roman Anaszko
3. Klecza - Tadeusz Wróbel
4. Łupki - Waldemar Birulo
5. Marczów - Wiesława Białucka
6. Modrzewie - Iwona Kobierecka
7. Nielestno - Barbara Ładziak
8. Pilchowice - Elżbieta Rumińska
9. Przeździedza - Grzegorz Korol
10. Radomice - Mateusz Lebiedź
11. Strzyżowiec - Mariola Ciarcińska
12. Tarczyn - Anetta Nalepka

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Jarek Koziński
Dokument z dnia: 25.06.2007
Dokument oglądany razy: 4 187
Opublikował: Jarek Koziński
Publikacja dnia: 11.08.2011
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl