mapa strony   |   kontakt   |

Zarządzenia Burmistrza

V Kadencja:

Nr 281/10
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego na czas przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2011
z dnia 02-12-2010
Pobierz plik

Nr 280/10
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2010 rok
z dnia 01-12-2010
Pobierz plik

Nr 279/10
w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego
z dnia 01-12-2010
Pobierz plik

Nr 278/10
w sprawie powołania Lidera Gminnego na czas przeprowadzenia Narodowego Spisu
Powszechnego 2011 na terenie Miasta i Gminy Wleń

z dnia 30-11-2010
Pobierz plik

Nr 277/10
w sprawie przekazania projektu budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok
z dnia 15-11-2010
Pobierz plik

Nr 276/10
w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Wleń na lata 2011 - 2016
z dnia 15-11-2010
Pobierz plik

Nr 275/10
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 12-11-2010
Pobierz plik

Nr 274/10
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 03-11-2010
Pobierz plik

Nr 273/10
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 03-11-2010
Pobierz plik

Nr 272/10
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
z dnia 29-10-2010
Pobierz plik

Nr 271/10
w sprawie przekazania w celu administrowania budynku położonego na działce nr 157/1 w Strzyżowcu Nr 40 wraz z czterema lokalami socjalnymi Komunalnemu Zakładowi Obsługi Mieszkańców we Wleniu
z dnia 22-10-2010
Pobierz plik

Nr 270/10
Ustalenie wykazu lokali socjalnych w zasobach mieszkaniowych Gminy Wleń
z dnia 21-10-2010
Pobierz plik

Nr 269/10
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy
z dnia 21-10-2010
Pobierz plik

Nr 268/10
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2010 rok
z dnia 21-10-2010
Pobierz plik

Nr 267/10
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 04-10-2010
Pobierz plik

Nr 266/10
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2010 rok
z dnia 30-09-2010
Pobierz plik

Nr 265/10
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 21-09-2010
Pobierz plik

Nr 264/10
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 20-09-2010
Pobierz plik

Nr 263/10
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2011
z dnia 20-09-2010
Pobierz plik

Nr 262/10
w sprawie wprowadzenia czasowego zamknięcia ulicy Fryderyka Chopina we Wleniu
z dnia 13-09-2010
Pobierz plik

Nr 261/10
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku
z dnia 30-08-2010
Pobierz plik

Nr 260/10
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2010 rok
z dnia 16-08-2010
Pobierz plik Załaczniki 1-2

Nr 259/10
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 10-08-2010
Pobierz plik

Nr 258/10
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2010 rok
z dnia 09-08-2010
Pobierz plik

Nr 257/10
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
z dnia 09-08-2010
Pobierz plik

Nr 256/10
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 29-07-2010
Pobierz plik

Nr 255/10
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 26-07-2010
Pobierz plik

Nr 254/10
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
z dnia 21-07-2010
Pobierz plik

Nr 253/10
w sprawie gospodarki gruntami rolnymi stanowiącymi własność Miasta i Gminy Wleń
z dnia 20-07-2010
Pobierz plik

Nr 252/10
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2010 rok
z dnia 20-07-2010
Pobierz plik

Nr 251/10
w sprawie wprowadzenia tymczasowego zakazu parkowania pojazdów mechanicznych w obrębie Plcu Bohaterów Nysy we Wleniu
z dnia 20-07-2010
Pobierz plik

Nr 250/10
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 09-07-2010
Pobierz plik

Nr 249/10
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2010 rok
z dnia 30-06-2010
Pobierz plik

Nr 248/10
w sprawie tymczasowego zniesienia zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Placu Bohaterów Nysy we Wleniu
z dnia 30-06-2010
Pobierz plik

Nr 247/10
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 18-06-2010
Pobierz plik

Nr 246/10
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na Rachmistrzów Spisowych
z dnia 14-06-2010
Pobierz plik

Nr 245/10
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 11-06-2010
Pobierz plik

Nr 244/10
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
z dnia 11-06-2010
Pobierz plik

Nr 243/10
w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r
z dnia 02-06-2010
Pobierz plik

Nr 242/10
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego na czas przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010
z dnia 01-06-2010
Pobierz plik

Nr 241/10
w sprawie powołania lidera gminnego na czas przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010
z dnia 21-05-2010
Pobierz plik

Nr 240/10
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2010 rok
z dnia 21-05-2010
Pobierz plik

Nr 239/10
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy
z dnia 20-05-2010
Pobierz plik
Nr 238/10
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za rok 2009
z dnia 20-05-2010
Pobierz plik
Nr 237/10
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 17-05-2010
Pobierz plik
Nr 236/10
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
z dnia 11-05-2010
Pobierz plik
Nr 235/10
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 11-05-2010
Pobierz plik
Nr 234/10
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wleniu
z dnia 10-05-2010
Pobierz plik Załącznik 1
Nr 233/10
w sprawie zasad rachunkowości podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń
z dnia 04-05-2010
Pobierz plik
Nr 232/10
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wleniu
z dnia 30-04-2010
Pobierz plik
Nr 231/10
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 27-04-2010
Pobierz plik
Nr 230/10
Szefa Obrony Cywilnej Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 26-04-2010
Pobierz plik
Nr 229/10
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu
z dnia 26-04-2010
Pobierz plik
Nr 228/10
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 26-04-2010
Pobierz plik
Nr 227/10
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
z dnia 26-04-2010
Pobierz plik
Nr 226/10
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2010 rok
z dnia 31-03-2010
Pobierz plik
Nr 225/10
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 22-03-2010
Pobierz plik
Nr 224/10
w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym
z dnia 22-03-2010
Pobierz plik
Nr 223/10
w sprawie ustalenia i przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok
z dnia 19-03-2010
Pobierz plik Informacja z realizacji budżetu MiG Wleń za 2009 r Załaczniki 1-6
Nr 222/10
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zamówienia pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Marczowie "
z dnia 16-03-2010
Pobierz plik
Nr 221/10
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 01-03-2010
Pobierz plik
Nr 220/10
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym
z dnia 01-03-2010
Pobierz plik
Nr 219/10
w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Wleń oraz
planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych na rok 2010

z dnia 15-02-2010
Pobierz plik Załączniki 1-4
Nr 218/10
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy
z dnia 08-02-2010
Pobierz plik
Nr 217/10
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
z dnia 08-02-2010
Pobierz plik
Nr 216/10
w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pilchowicach do dokonywania przeniesień w planach dochodów własnych jednostki
z dnia 08-02-2010
Pobierz plik
Nr 215/10
w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkól im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu do dokonywania przeniesień w planach dochodów własnych jednostki
z dnia 08-02-2010
Pobierz plik
Nr 214/09
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 29-01-2010
Pobierz plik
Nr 213/09
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 04-01-2010
Pobierz plik
Nr 212/09
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2009 rok
z dnia 31-12-2009
Pobierz plik
Nr 211/09
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2009 rok
z dnia 31-12-2009
Pobierz plik
Nr 210/09
w sprawie przekazania środków trwałych
z dnia 31-12-2009
Pobierz plik
Nr 209/09
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Komunalnego Zakładu Obsługi Mieszkańców we Wleniu
z dnia 31-12-2009
Pobierz plik
Nr 208/09
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2009 rok
z dnia 31-12-2009
Pobierz plik
Nr 207/09 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
z dnia 22-12-2009
Pobierz plik
Nr 206/09
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zamówienia pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków z przyłączami energetycznymi, urządzeniami lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Pilchowice, gm. Wleń”
z dnia 22-12-2009
Pobierz plik
Nr 205/09
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 25-11-2009
Pobierz plik
Nr 204/09
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 25-11-2009
Pobierz plik
Nr 203/09
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2009 rok
z dnia 20-11-2009
Pobierz plik
Nr 202/09
w sprawie przekazania projektu budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2010 rok
z dnia 12-11-2009
Pobierz plik
Nr 201/09
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zamówienia pn. „REMONT DROGI GMINNEJ OD WIADUKTU DO MARCZOWA (DROGA NR 110181D) W GMINIE WLEŃ
z dnia 23-10-2009
Pobierz plik
Nr 200/09
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 23-10-2009
Pobierz plik
Nr 199/09
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2009 rok
z dnia 30-09-2009
Pobierz plik Załączniki 1-2
Nr 198/09
w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2010 rok
z dnia 23-09-2009
Pobierz plik
Nr 197/09
w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pilchowicach do dokonywania przeniesień w planach dochodów własnych jednostki
z dnia 23-09-2009
Pobierz plik
Nr 196/09
w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zespołu im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu do dokonywania przeniesień w planach dochodów własnych jednostki
z dnia 23-09-2009
Pobierz plik
Nr 195/09
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zamówienia pn. PRZEBUDOWA (wraz z remontem ) CENTRUM KULTURALNO – SPORTOWEGO w PILCHOWICACH
z dnia 21-09-2009
Pobierz plik
Nr 194/09
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2009 rok
z dnia 31-08-2009
Pobierz plik
Nr 193/09
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 31-08-2009
Pobierz plik
Nr 192/09
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku rok
z dnia 27-08-2009
Pobierz plik
Nr 191/09
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 26-08-2009
Pobierz plik
Nr 190/09
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zamówienia pn. PRZEBUDOWA BUDYNKU W CELU ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z BUDYNKU SZKOLNEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - CZTERY MIESZKANIA SOCJALNE, dz. nr 157/1 obręb Strzyżowiec
z dnia 24-08-2009
Pobierz plik
Nr 189/09
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 11-08-2009
Pobierz plik
Nr 188/09
w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej
z dnia 11-08-2009
Pobierz plik
Nr 186/09
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla pełniącego obowiązki Dyrektor Komunalnego Zakładu Obsługi Mieszkańców we Wleniu
z dnia 07-08-2009
Pobierz plik
Nr 185/09
w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych jednostek Miasta i Gminy Wleń
z dnia 30-06-2009
Pobierz plik
Nr 183/09
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2009 rok
z dnia 30-06-2009
Pobierz plik
Nr 182/09
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 24-06-2009
Pobierz plik
Nr 181/09
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zamówienia pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Marczowie dz. nr 34/17, 33, 34/15 w gminie Wleń
z dnia 22-06-2009
Pobierz plik
Nr 180/09
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 16-06-2009
Pobierz plik
Nr 179/09
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń
na 2009 rok
z dnia 09-06-2009
Pobierz plik
Nr 178/09
w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r
z dnia 26-05-2009
Pobierz plik
Nr 177/09
w sprawie planu kontroli finansowej na 2009 rok
z dnia 26-05-2009
Pobierz plik
Nr 176/09
w sprawie zmian do zarządzenia nr 08/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont
z dnia 20-05-2009
Pobierz plik
Nr 175/09
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 18-05-2009
Pobierz plik
Nr 174/09
w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r
z dnia 11-05-2009
Pobierz plik
Nr 173/09
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za rok 2008
z dnia 06-05-2009
Pobierz plik
Nr 172/09
w sprawie przekazania środków trwałych
z dnia 06-05-2009
Pobierz plik
Nr 171/09
w sprawie przekazania środków trwałych
z dnia 06-05-2009
Pobierz plik
Nr 170/09
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy
z dnia 05-05-2009
Pobierz plik
Nr 169/09
w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza dotyczącego zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na rok 2009
z dnia 29-04-2009
Pobierz plik
Nr 168/09
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 02-04-2009
Pobierz plik
Nr 167/09
w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego , w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń , a także w czasie wojny
z dnia 01-04-2009
Pobierz plik
Nr 166/09
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 01-04-2009
Pobierz plik
Nr 165/09
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2009 rok
z dnia 31-03-2009
Pobierz plik
Nr 164/09
Szefa Obrony Cywilnej
z dnia 24-03-2009
Pobierz plik
Nr 163/09
w sprawie ustalenia i przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok
z dnia 18-03-2009
Pobierz plik
Nr 162/09
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 16-03-2009
Pobierz plik
Nr 161/09
w sprawie likwidacji części drogi wewnętrznej
z dnia 16-03-2009
Pobierz plik
Nr 160/09
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 13-03-2009
Pobierz plik
Nr 159/09
w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym
z dnia 13-03-2009
Pobierz plik
Nr 158/09
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego
z dnia 02-03-2009
Pobierz plik
Nr 157/09
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym
z dnia 24-02-2009
Pobierz plik
Nr 156/09
w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza dotyczącego układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Wleń oraz planu finansowego zadań zleconych administracji rządowej na rok 2009
z dnia 11-02-2009
Pobierz plik
Nr 155/09
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 05-02-2009
Pobierz plik
Nr 154/09
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 04-02-2009
Pobierz plik
Nr 153/09
w sprawie opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wleń na lata 2008-2015”
z dnia 08-01-2009
Pobierz plik
Nr 152/09
w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Wleń oraz planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2009
z dnia 08-01-2009
Pobierz plik
Nr 151/09
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 06-01-2009
Pobierz plik
Nr 150/09
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 06-01-2009
Pobierz plik
Nr 149/08
w sprawie zmian do zarządzenia nr 08/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont
z dnia 31-12-2008
Pobierz plik
Nr 148/08
w sprawiezmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2008 rok
z dnia 31-12-2008
Pobierz plik
Nr 147/08
w sprawie tymczasowego zniesienia zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Placu Bohaterów Nysy we Wleniu
z dnia 31-12-2008
Pobierz plik
Nr 146/08
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 01-12-2008
Pobierz plik
Nr 145/08
w sprawie zmian w budzecie Miasta i Gminy Wlen na 2008 rok
z dnia 28-11-2008
Pobierz plik
Nr 144/08
w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wleniu dla właścicieli/posiadaczy nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Wleń realizujących przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 5 m 3
z dnia 25-11-2008
Pobierz plik
Nr 143/08
w sprawie przekazania projektu budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2009 rok
z dnia 14-11-2008
Pobierz plik
Nr 142/08
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
z dnia 27-10-2008
Pobierz plik
Nr 141/08
w sprawie zmiany w składzie Miejsko Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
z dnia 30-09-2008
Pobierz plik
Nr 140/08
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania decyzji
z dnia 30-09-2008
Pobierz plik
Nr 139/08
w sprawie
z dnia 16-09-2008
Pobierz plik
Nr 138/08
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
z dnia 22-09-2008
Pobierz plik
Nr 137/08
w sprawie zmian w budzecie Miasta i Gminy Wlen na 2008 rok
z dnia 16-09-2008
Pobierz plik
Nr 136/08
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 16-09-2008
Pobierz plik
Nr 135/08
w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi we Wleniu do dokonywania przeniesień w planach dochodów własnych jednostki
z dnia 16-09-2008
Pobierz plik
Nr 134/08
w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pilchowicach do dokonywania przeniesień w planach dochodów własnych jednostki
z dnia 16-09-2008
Pobierz plik
Nr 133/08
w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2009 rok
z dnia 08-09-2008
Pobierz plik
Nr 132/08
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji w roku szkolnym 2008/2009 obszaru A programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko- wiejskie”
z dnia 01-09-2008
Pobierz plik
Nr 131/08
Szefa Obrony Cywilnej Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 28-08-2008
Pobierz plik
Nr 130/08
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku
z dnia 28-08-2008
Pobierz plik
Nr 129/08
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 11-07-2008
Pobierz plik
Nr 128/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zamówienia pn. „Remont drogi gminnej ul. Henryka Brodatego we Wleniu”
z dnia 29-07-2008
Pobierz plik
Nr 127/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zamówienia pn „ Dowóz dzieci do Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu”
z dnia 25-07-2008
Pobierz plik
Nr 126/08
w sprawie tymczasowego zniesienia zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Placu Bohaterów Nysy we Wleniu
z dnia 22-07-2008
Pobierz plik
Nr 125/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zamówienia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu”
z dnia 22-07-2008
Pobierz plik
Nr 124/08
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 01-07-2008
Pobierz plik
Nr 123/08
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2008 rok
z dnia 30-06-2008
Pobierz plik
Nr 122/08
w sprawie sprawie zasad i sposobu przeprowadzania likwidacji i wyceny składników majątkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń
z dnia 29-06-2008
Pobierz plik
Nr 121/08
w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mieniew Urzędzie Miasta i Gminy Wleń
z dnia 29-06-2008
Pobierz plik
Nr 120/08
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2008 rok
z dnia 28-06-2008
Pobierz plik
Nr 119/08
w sprawie ustanowienia koordynatora ds. współpracy z GIF oraz wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie zapobiegania przestępstwu – art.299 kodeksu karnego w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń
z dnia 10-06-2008
Pobierz plik
Nr 118/08
w sprawie przekazania środków trwałych Zespołowi szkól we Wleniu
z dnia 10-06-2008
Pobierz plik
Nr 117/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zamówienia pn. „Remont drogi gminnej ul. Osiedle Południowe i Jana Kazimierza we Wleniu (dz. nr 285)”
z dnia 10-06-2008
Pobierz plik
Nr 116/08
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za rok 2007
z dnia 31-05-2008
Pobierz plik
Nr 115/08
w sprawie planu kontroli finansowej na 2008 rok
z dnia 30-05-2008
Pobierz plik
Nr 114/08
w sprawie powołania komisji przetergowej
z dnia 28-05-2008
Pobierz plik
Nr 113/08
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 14-05-2008
Pobierz plik
Nr 112/08
w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych na terenie Miasta i Gminy Wleń
z dnia 12-05-2008
Pobierz plik
Nr 111/08
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2008 rok
z dnia 08-05-2008
Pobierz plik
Nr 110/08
w sprawie inwentaryzacji rocznej
z dnia 08-05-2008
Pobierz plik
Nr 109/08
w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Inwentaryzacyjnej”
z dnia 07-05-2008
Pobierz plik
Nr 108/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zamówienia pn. „Przebudowa wodociągu w m. Wleń oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Jeleniogórskiej, Winiogórskiej i Witosa w m. Wleń”
z dnia 06-05-2008
Pobierz plik
Nr 107/08
w sprawie tymczasowego zniesienia zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Placu Bohaterów Nysy we Wleniu
z dnia 30-04-2008
Pobierz plik
Nr 106/08
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 25-04-2008
Pobierz plik
Nr 105/08
w sprawie powołania komisji przetergowej
z dnia 25-04-2008
Pobierz plik
Nr 104/08
w sprawie powołania komisji na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm do przeprowadzenia czynności związanych z wyłonieniem najkorzystniejszej oferty na opracowanie operatów szacunkowych wyceny gruntów – tzw. „renty planistyczne”
z dnia 21-04-2008
Pobierz plik
Nr 103/08
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2008 rok
z dnia 31-03-2008
Pobierz plik
Nr 102/08
w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza dotyczącego układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Wleń oraz planu finansowego zadań zleconych administracji rządowej na rok 2008
z dnia 28-03-2008
Pobierz plik
Nr 101/08
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
z dnia 14-03-2008
Pobierz plik
Nr 100/08
w sprawie ustalenia i przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok
z dnia 18-03-2008
Pobierz plik
Nr 99/08
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 14-03-2008
Pobierz plik
Nr 98/08
w sprawie powołania komisji przetergowej
z dnia 10-03-2008
Pobierz plik
Nr 97/08
w sprawie powołania komisji przetergowej
z dnia 10-03-2008
Pobierz plik
Nr 96/08
w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym
z dnia 04-03-2008
Pobierz plik
Nr 95/08
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 03-03-2008
Pobierz plik
Nr 94/08
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
z dnia 26-02-2008
Pobierz plik
Nr 93/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zamówienia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Bystrzyca i prawobrzeżnej części Wlenia”
z dnia 25-02-2008
Pobierz plik

Nr 92/08
w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Wleń oraz planu finansowego zadań zleconych administracji rządowej na rok 2008
z dnia 18-02-2008
Pobierz plik Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4

Nr 91/08
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym
z dnia 06-02-2008
Pobierz plik
Nr 90/08
w sprawie powołania komisji
z dnia 18-01-2008
Pobierz plik
Nr 89/08
w sprawie powołania komisji
z dnia 15-01-2008
Pobierz plik
Nr 88/08
w sprawie przekazania samochodu SP Zakładowi Opieki Zdrowotnej we Wleniu
z dnia 11-01-2008
Pobierz plik
Nr 87/08
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 11-01-2008
Pobierz plik
Nr 86/08
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 1101-2008
Pobierz plik
Nr 85/08
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 11-01-2008
Pobierz plik
Nr 84/08
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 09-01-2008
Pobierz plik
Nr 83/08
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 09-01-2008
Pobierz plik
Nr 82/08
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 08-01-2008
Pobierz plik
Nr 81/07
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2007 rok
z dnia 31-12-2007
Pobierz plik
Nr 80/07
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
z dnia 28-12-2007
Pobierz plik
Nr 79/07
w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń
z dnia 28-12-2007
Pobierz plik
Nr 78/07
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 19-12-2007
Pobierz plik
Nr 77/07
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2007 rok
z dnia 06-12-2007
Pobierz plik
Nr 76/07
w sprawie przekazania projektu budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2008 rok
z dnia 15-11-2007
Pobierz plik
Nr 75/07
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2007 rok
z dnia 14-11-2007
Pobierz plik
Nr 74/07
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 14-11-2007
Pobierz plik
Nr 73/07
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 12-11-2007
Pobierz plik
Nr 72/07
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 26-10-2007
Pobierz plik
Nr 71/07
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2007 rok
z dnia 19-10-2007
Pobierz plik
Nr 70/07
w sprawie opłaty za reklame
z dnia 17-10-2007
Pobierz plik
Nr 69/07
w sprawie powołania komisji
z dnia 01-10-2007
Pobierz plik
Nr 68/07
w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 28-09-2007
Pobierz plik
Nr 67/07
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2007 rok
z dnia 28-09-2007
Pobierz plik
Nr 66/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zamówienia pn. „remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Strzyżowiec w gminie Wleń”
z dnia 24-09-2007
Pobierz plik
Nr 65/07
w sprawie przeprowadzenia kontroli
z dnia 19-09-2007
Pobierz plik
Nr 64/07
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 19-09-2007
Pobierz plik
Nr 63/07
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 12-09-2007
Pobierz plik
Nr 62/07
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 10-09-2007
Pobierz plik
Nr 61/07
w sprawie przeprowadzenia kontroli
z dnia 07-09-2007
Pobierz plik
Nr 60/07
w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2008 rok
z dnia 06-09-2007
Pobierz plik
Nr 59/07
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
z dnia 05-09-2007
Pobierz plik
Nr 58/07
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pilchowicach w dniu 14 września 2007r.
z dnia 05-09-2007
Pobierz plik
Nr 57/07
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2007 rok
z dnia 31-08-2007
Pobierz plik
Nr 56/07
w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2008 rok
z dnia 06-09-2007
Pobierz plik
Nr 55/07
w sprawie przeprowadzenia kontroli
z dnia 30-08-2007
Pobierz plik
Nr 54/07
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 30-08-2007
Pobierz plik
Nr 53/07
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 27-08-2007
Pobierz plik
Nr 52/07
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 21-08-2007
Pobierz plik
Nr 51/07
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2007 rok
z dnia 14-08-2007
Pobierz plik Załącznik 1-4 Załącznik 5-6 Załącznik 5 cd
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za I półrocze 2007 roku:
Pobierz plik
Nr 50/07
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 09-08-2007
Pobierz plik
Nr 49/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zamówienia pn. „opracowanie projektu budowlano-wykonawczego stabilizacji ruin Zamku we Wleniu”
z dnia 16-07-2007
Pobierz plik
Nr 48/07
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 29-06-2007
Pobierz plik
Nr 47/07
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2007 rok
z dnia 29-06-2007
Pobierz plik
Nr 46/07
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
z dnia 21-06-2007
Pobierz plik
Nr 45/07
w sprawie Instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń
z dnia 20-06-2007
Pobierz plik
Nr 44/07
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
z dnia 20-06-2007
Pobierz plik
Nr 43/07
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
z dnia 18-06-2007
Pobierz plik
Nr 42/07
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2007 rok
z dnia 15-06-2007
Pobierz plik
Nr 41/07
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 15-06-2007
Pobierz plik
Nr 40/07
w sprawie przeprowadzenia kontroli
z dnia 11-06-2007
Pobierz plik
Nr 39/07
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pilchowicach w dniu 19 czerwca 2007 r.
z dnia 08-06-2007
Pobierz plik
Nr 38/07
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za rok 2006
z dnia 31-05-2007
Pobierz plik
Nr 37/07
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
z dnia 30-05-2007
Pobierz plik
Nr 36/07
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
z dnia 29-05-2007
Pobierz plik
Nr 35/07
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 24-05-2007
Pobierz plik
Nr 34/07
zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Wleń z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej
z dnia 24-05-2007
Pobierz plik
Nr 33/07
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
z dnia 11-105-2007
Pobierz plik
Nr 32/07
w sprawie przeprowadzenia kontroli
z dnia 11-05-2007
Pobierz plik
Nr 31/07
w sprawie wprowadzenia zakazu parkowania pojazdów samochodowych i zamknięcia ulic
z dnia 08-05-2007
Pobierz plik
Nr 30/07
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2007 rok
z dnia 08-05-2007
Pobierz plik
Nr 29/07
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
z dnia 07-05-2007
Pobierz plik
Nr 28/07
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 20-04-2007
Pobierz plik
Nr 27/07
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 03-04-2007
Pobierz plik
Nr 26/07
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2007 rok
z dnia 30-03-2007
Pobierz plik
Nr 25/07
w sprawie przygotowania dotychczasowego miejsca pracy na czas wojny
z dnia 27-03-2007
Pobierz plik
Nr 24/07
w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Burmistrza M i G Wleń
z dnia 27-03-2007
Pobierz plik
Nr 23/07
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Wleń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe
z dnia 27-03-2007
Pobierz plik
Nr 22/07
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 26-03-2007
Pobierz plik
Nr 21/07
w sprawie przeprowadzenia kontroli
z dnia 19-03-2007
Pobierz plik
Nr 20/07
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
z dnia 16-03-2007
Pobierz plik
Nr 19/07
w sprawie ustalenia i przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok
z dnia 16-03-2007
Pobierz plik
Nr 18/07
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla pełniącego obowiązki Dyrektora Komunalnego Zakładu Obsługi Mieszkańców we Wleniu
z dnia 13-03-2007
Pobierz plik
Nr 17/07
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym
z dnia 12-03-2007
Pobierz plik
Nr 16/07
w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym oraz w szkoleniu pożarniczym
z dnia 08-03-2007
Pobierz plik
Nr 15/07
w sprawie przekazania w administrowanie budynku
z dnia 28-02-2007
Pobierz plik
Nr 14/07
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
z dnia 28-02-2007
Pobierz plik
Nr 13/07
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 28-02-2007
Pobierz plik
Nr 12/07
w sprawie budżetu miasta i gminy na 2007 rok
z dnia 20-02-2007
Pobierz plik
Nr 11/07
w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Wleń z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej
z dnia 16-02-2007
Pobierz plik
Nr 10/07
w sprawie przekazania samochodu Komunalnemu Zakładowi Obsługi Mieszkańców we Wleniu
z dnia 07-02-2007
Pobierz plik
Nr 9/07
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2007 rok
z dnia 29-01-2007
Pobierz plik
Nr 8/07
w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont
z dnia 25-01-2007
Pobierz plik
Nr 7/07
w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń
z dnia 25-01-2007
dodanie
Nr 6/07
w sprawie powołania Komisji Konkursowej
z dnia 10-01-2007
Pobierz plik
Nr 5/2007
w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
z dnia 02-01-2007
Pobierz plik
Nr 4/2006
w sprawie rozwiązania Miejsko Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
z dnia 29-12-2006
Pobierz plik
Nr 3/06
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2006 rok.
z dnia 29-12-2006
Pobierz plik
Nr 2/06
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
z dnia 15-12-2006
Pobierz plik
Nr 1/06
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
z dnia 11-12-2006
Pobierz plik


IV Kadencja:


267/06
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
Numer RZB-00267/2006 z dnia 2006-11-29
Pobierz plik
266/06
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste
Numer RZB-00266/2006 z dnia 2006-11-15
Pobierz plik
265/06
w sprawie przekazania projektu budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2007 rok Radzie Miasta i Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze.
Numer RZB-00265/2006 z dnia 2006-11-15
Pobierz plik
264/06
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
Numer RZB-00264/2006 z dnia 2006-10-31
Pobierz plik
263/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zamówienia pn. "Remont ciągu drogowego Radomice-Klecza-Łupki w gminie Wleń ''
Numer RZB-00263/2006 z dnia 2006-10-30
Pobierz plik
Nr 262/06
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Numer RZB-00262/2006 z dnia 2006-10-18
Pobierz plik
Nr 261/06
w sprawie powołania komisji do przydziału pszenicy ozimej dla rolników poszkodowanych w wyniku długotrwałych opadów deszczu.
Numer RZB-00261/2006 z dnia 2006-09-29
Pobierz plik
260/06
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
Numer RZB-00260/2006 z dnia 2006-09-29
Pobierz plik
259/06
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla pełniącego obowiązki Dyrektora Komunalnego Zakładu Obsługi Mieszkańców we Wleniu
Numer RZB-00259/2006 z dnia 2006-09-20
Pobierz plik
258/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zamówienia pn. "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nielestnie w gminie Wleń".
Numer RZB-00258/2006 z dnia 2006-09-14
Pobierz plik
257/06
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste
Numer RZB-00257/2006 z dnia 2006-08-31
Pobierz plik
256/05
w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2007 rok
Numer RZB-00256/2006 z dnia 2006-08-30
Pobierz plik
255/06
w sprawie ustalenia i przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku
Numer RZB-00255/2006 z dnia 2006-08-30
Pobierz plik
254/06
w sprawie powołania Komisji
Numer RZB-00254/2006 z dnia 2006-08-30
Pobierz plik
253/06
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Numer RZB-00253/2006 z dnia 2006-08-09
Pobierz plik
252/06
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
Numer RZB-00252/2006 z dnia 2006-07-31
Pobierz plik
251/06
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów- urzędnika wyborczego do przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta i Gminy Wleń, Rady Powiatu Lwóweckiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz bezpośredniego wyboru Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
Numer RZB-00251/2006 z dnia 2006-07-31
Pobierz plik
250/2006
w sprawie przekazania sieci wodociągowej w Pilchowicach Komunalnemu Zakładowi Obsługi Mieszkańców we Wleniu
Numer RZB-00250/2006 z dnia 2006-07-31
Pobierz plik
249/06
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste
Numer RZB-00249/2006 z dnia 2006-07-07
Pobierz plik
248/06
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Numer RZB-00248/2006 z dnia 2006-07-07
Pobierz plik
247/06
w sprawie przekazania sieci wodociągowej w Pilchowicach Komunalnemu Zakładowi Obsługi Mieszkańców we Wleniu
Numer RZB-00247/2006 z dnia 2006-07-05
Pobierz plik
246/06
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
Numer RZB-00246/2006 z dnia 2006-06-30
Pobierz plik
245/06
w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym.
Numer RZB-00245/2006 z dnia 2006-06-30
Pobierz plik
244/06
w sprawie przekazania w administrowanie budynku
Numer RZB-00244/2006 z dnia 2006-06-30
Pobierz plik
243/06
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Numer RZB-00243/2006 z dnia 2006-06-28
Pobierz plik
242/06
w sprawie powołanie Komisji Egzaminacyjnej
Numer RZB-00242/2006 z dnia 2006-06-27
Pobierz plik
241/06
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
Numer RZB-00241/2006 z dnia 2006-05-31
Pobierz plik
240/06
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy we Wleniu
Numer RZB-00240/2006 z dnia 2006-05-24
Pobierz plik
239/06
w sprawie powołania komisji
Numer RZB-00239/2006 z dnia 2006-05-18
Pobierz plik
238/06
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
Numer RZB-00238/2006 z dnia 2006-05-15
Pobierz plik
237/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zamówienia pn. "Remont drogi gminnej ul. Pocztowa, działka nr 164 i ul. Górska, działka nr 187 we Wleniu"
Numer RZB-00237/2006 z dnia 2006-05-11
Pobierz plik
236/06
w sprawie wprowadzenia zamknięcia ulic i zakazu parkowania pojazdów samochodowych.
Numer RZB-00236/2006 z dnia 2006-05-11
Pobierz plik
235/06
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
Numer RZB-00235/2006 z dnia 2006-04-28
Pobierz plik
234/06
w sprawie powołania komisji
Numer RZB-00234/2006 z dnia 2006-04-24
Pobierz plik
233/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zamówienia pn. "Dokończenie budowy budynku wielofunkcyjnego w Strzyżowcu".
Numer RZB-00233/2006 z dnia 2006-04-24
Pobierz plik

w sprawie powołania Komisji
Numer RZB-00231/2006 z dnia 2006-04-10
Pobierz plik

w sprawie zasad bezpieczeństwa na terenie ruin Zamku Wleń
Numer RZB-00230/2006 z dnia 2006-04-10
Pobierz plik

w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
Numer RZB-00229/2006 z dnia 2006-03-31
Pobierz plik

w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
Numer RZB-00228/2006 z dnia 2006-03-31
Pobierz plik
232/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizacje zamówienia pn. " Zakup samochodu osobowego dla Miasta i Gminy Wleń".
Numer RZB-00232/2006 z dnia 2006-03-30
Pobierz plik

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste
Numer RZB-00227/2006 z dnia 2006-03-30
Pobierz plik

w sprawie ustalenia i przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok
Numer RZB-00226/2006 z dnia 2006-03-17
Pobierz plik

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Wleń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe.
Numer RZB-00225/2006 z dnia 2006-03-16
Pobierz plik

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste
Numer RZB-00224/2006 z dnia 2006-03-15
Pobierz plik

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zamówienia pn. "Przebudowa wodociągu w m. Wleń"
Numer RZB-00223/2006 z dnia 2006-03-06
Pobierz plik
222/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zamówienia pn. "Budowa wodociągu dla wsi Bystrzyca i Bełczyna"
Numer RZB-00222/2006 z dnia 2006-03-06
Pobierz plik
221/06
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
Numer RZB-00221/2006 z dnia 2006-02-28
Pobierz plik
220/06
w sprawie powołania komisji
Numer RZB-00220/2006 z dnia 2006-02-23
Pobierz plik
219/06
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym.
Numer RZB-00219/2006 z dnia 2006-02-23
Pobierz plik
218/06
w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym.
Numer RZB-00218/2006 z dnia 2006-02-21
Pobierz plik
217/06
w sprawie zmian Zarządzenia Nr 208/06 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 5 stycznia 2006 roku Burmistrza Miasta i Gminy Wleń w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Wleń z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej
Numer RZB-00217/2006 z dnia 2006-02-13
Pobierz plik
216/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zamówienia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Pilchowice"
Numer RZB-00216/2006 z dnia 2006-02-10
Pobierz plik
215/06
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2006 rok
Numer RZB-00215/2006 z dnia 2006-01-31
Pobierz plik
214/06
w sprawie przeprowadzenia kontroli
Numer RZB-00214/2006 z dnia 2006-01-30
Pobierz plik
213/06
w sprawie przeprowadzenia kontroli
Numer RZB-00213/2006 z dnia 2006-01-30
Pobierz plik
212/06
w sprawie przeprowadzenia kontroli
Numer RZB-00212/2006 z dnia 2006-01-30
Pobierz plik
211/06
w sprawie przeprowadzenia kontroli
Numer RZB-00002/2006 z dnia 2006-01-30
Pobierz plik
210/06
w sprawie przeprowadzenia kontroli
Numer RZB-00001/2006 z dnia 2006-01-30
Pobierz plik
209/2005
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym.
Numer RZB-00209/2006 z dnia 2006-01-19
Pobierz plik
208/2005
w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Wleń z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej
Numer RZB-00208/2006 z dnia 2006-01-05
Pobierz plik
207/2005
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Numer RZB-00207/2006 z dnia 2006-01-03
Pobierz plik
206/2005
w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy we Wleniu oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych"
Numer RZB-00206/2006 z dnia 2006-01-02
Pobierz plik
205/2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
Numer RZB-00205/2005 z dnia 2005-12-30
Pobierz plik
204/05
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
Numer RZB-00204/2005 z dnia 2005-12-27
Pobierz plik
203/05
w sprawie powołania komisji
Numer RZB-00203/2005 z dnia 2005-12-12
Pobierz plik
202/05
w sprawie powołania komisji urbanistyczno - architektonicznej
Numer RZB-00202/2005 z dnia 2005-12-12
Pobierz plik
201/05
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
Numer RZB-00201/2005 z dnia 2005-11-30
Pobierz plik
200/2005
w sprawie powołania komisji
Numer RZB-00200/2005 z dnia 2005-11-17
Pobierz plik
199/05
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Numer RZB-00199/2005 z dnia 2005-11-14
Pobierz plik
198/05
w sprawie przekazania projektu budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2006 rok Radzie Miasta i Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze.
Numer RZB-00198/2005 z dnia 2005-11-14
Pobierz plik
197/05
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
Numer RZB-00197/2005 z dnia 2005-10-31
Pobierz plik
196/05
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
Numer RZB-00196/2005 z dnia 2005-10-21
Pobierz plik
195/05
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste
Numer RZB-00195/2005 z dnia 2005-10-17
Pobierz plik
194/05
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
Numer RZB-00194/2005 z dnia 2005-10-07
Pobierz plik
193/2005
w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont
Numer RZB-00193/2005 z dnia 2005-09-30
Pobierz plik
192/05
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
Numer RZB-00192/2005 z dnia 2005-09-30
Pobierz plik
191/05
w sprawie przeprowadzenia kontroli
Numer RZB-00191/2005 z dnia 2005-09-30
Pobierz plik
190/05
w sprawie powołania komisji
Numer RZB-00190/2005 z dnia 2005-09-28
Pobierz plik
189/05
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Numer RZB-00189/2005 z dnia 2005-09-21
Pobierz plik
188/05
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
Numer RZB-00188/2005 z dnia 2005-09-15
Pobierz plik
187/05
w sprawie przekazania w administrowanie budynku
Numer RZB-00187/2005 z dnia 2005-09-15
Pobierz plik
186/05
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
Numer RZB-00186/2005 z dnia 2005-09-15
Pobierz plik
185/05
w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2006 rok
Numer RZB-00185/2005 z dnia 2005-09-14
Pobierz plik
184/05
w sprawie przekazania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nielestno w administrowanie Komunalnemu Zakładowi Obsługi Mieszkańców we Wleniu.
Numer RZB-00184/2005 z dnia 2005-09-08
Pobierz plik
183/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zamówienia pn. "Usunięcie awarii wodociągu poprzez wymianę rurociągu dosyłowego wody pitnej do obiektu Lenno Zamek i budynków mieszkalnych wsi Łupki ".
Numer RZB-00183/2005 z dnia 2005-09-08
Pobierz plik
182/05
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste
Numer RZB-00182/2005 z dnia 2005-09-06
Pobierz plik
181/05
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
Numer RZB-00181/2005 z dnia 2005-09-01
Pobierz plik
180/05
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
Numer RZB-00180/2005 z dnia 2005-08-31
Pobierz plik
179/05
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
Numer RZB-00179/2005 z dnia 2005-08-31
Pobierz plik
178/1
Załączniki do Zarządzenia nr 178
Numer RZB-178/1/2005 z dnia 2005-08-29
Pobierz plik
178/05
w sprawie ustalenia i przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku
Numer RZB-00178/2005 z dnia 2005-08-29
Pobierz plik
177/05
w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 176/05 z 29 lipca 2005 r.
Numer RZB-00177/2005 z dnia 2005-08-07
Pobierz plik
176/05
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
Numer RZB-00176/2005 z dnia 2005-07-29
Pobierz plik
174/05
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste
Numer RZB-00174/2005 z dnia 2005-07-20
Pobierz plik
173/05
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej .
Numer RZB-00173/2005 z dnia 2005-07-15
Pobierz plik
172/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zamówienia pn. "Remont ulicy Lipowej we Wleniu" oraz "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pilchowicach w gminie Wleń".
Numer RZB-00172/2005 z dnia 2005-07-05
Pobierz plik
171/05
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
Numer RZB-00171/2005 z dnia 2005-06-30
Pobierz plik
175/05
w sprawie przekazania nieruchomości gminnej ( ruiny Zamku Wleń) w administrowanie Ośrodkowi Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu.
Numer RZB-00175/2005 z dnia 2005-06-27
Pobierz plik
170/05
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
Numer RZB-00170/2005 z dnia 2005-06-23
Pobierz plik
169/05
w sprawie zezwolenia na spożywanie napojów alkoholowych przy placu Bohaterów Nysy we Wleniu.
Numer RZB-00169/2005 z dnia 2005-06-23
Pobierz plik
168/05
w sprawie zakazu parkowania
Numer RZB-00168/2005 z dnia 2005-06-23
Pobierz plik
167/03
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nielestno gmina Wleń oraz przerzut ścieków sanitarnych z miejscowości Nielestno do kanalizacji sanitarnej miasta Wleń".
Numer RZB-00167/2005 z dnia 2005-06-03
Pobierz plik
166/05
w sprawie przekazania w administrowanie budynku gospodarczego
Numer RZB-00166/2005 z dnia 2005-05-31
Pobierz plik
165/05
w sprawie zmian w budżecie
Numer RZB-00165/2005 z dnia 2005-05-30
Pobierz plik
164/05
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
Numer RZB-00164/2005 z dnia 2005-05-20
Pobierz plik
163/05
w sprawie powołania komisji
Numer RZB-00163/2005 z dnia 2005-05-09
Pobierz plik
162/05
w sprawie wprowadzenia zakazu parkowania pojazdów samochodowych.
Numer RZB-00162/2005 z dnia 2005-05-06
Pobierz plik
161/05
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste
Numer RZB-00161/2005 z dnia 2005-04-25
Pobierz plik
160/05
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
Numer RZB-00160/2005 z dnia 2005-04-15
Pobierz plik
159/05
w sprawie zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Wleń
Numer RZB-00159/2005 z dnia 2005-04-05
Pobierz plik
158/05
w sprawie włączenia syren alarmowych na terenie Miasta i Gminy Wleń
Numer RZB-00158/2005 z dnia 2005-04-05
Pobierz plik
157/05
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Wleń
Numer RZB-00157/2005 z dnia 2005-04-05
Pobierz plik
156/05
w sprawie zmian na 2005 rok
Numer RZB-00156/2005 z dnia 2005-03-31
Pobierz plik
155/05
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Numer RZB-00155/2005 z dnia 2005-03-30
Pobierz plik
154/05
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
Numer RZB-00154/2005 z dnia 2005-03-24
Pobierz plik
153/05
w sprawie ustalenia i przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku
Numer RZB-00153/2005 z dnia 2005-03-09
Pobierz plik
152/05
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste
Numer RZB-00152/2005 z dnia 2005-03-04
Pobierz plik
150/05
w sprawie powołania komisji
Numer RZB-00150/2005 z dnia 2005-03-02
Pobierz plik
151/05
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
Numer RZB-00151/2005 z dnia 2005-03-02
Pobierz plik
149/05
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
Numer RZB-00149/2005 z dnia 2005-02-18
Pobierz plik
148/05
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
Numer RZB-00148/2005 z dnia 2005-02-14
Pobierz plik
147/05
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2005 rok
Numer RZB-00147/2005 z dnia 2005-02-09
Pobierz plik
146/05
w sprawie powołania komisji
Numer RZB-00146/2005 z dnia 2005-01-26
145/05
w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn. "Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Bystrzyca".
Numer RZB-00145/2005 z dnia 2005-01-13
Pobierz plik
144/05
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
Numer RZB-00144/2005 z dnia 2005-01-12
Pobierz plik
143/1/05
w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Wleń z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej
Numer RZB-143/1/2005 z dnia 2005-01-11
Pobierz plik
142/04
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
Numer RZB-00142/2004 z dnia 2004-12-31
Pobierz plik
141/04
w sprawie powierzenia zadań
Numer RZB-00141/2004 z dnia 2004-12-31
Pobierz plik
140/04
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
Numer RZB-00140/2004 z dnia 2004-12-22
Pobierz plik
139/04
w sprawie powołania komisji
Numer RZB-00139/2004 z dnia 2004-12-21
Pobierz plik
138/04
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste
Numer RZB-00138/2004 z dnia 2004-12-17
Pobierz plik
137/04
w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Informacji w ramach Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu
Numer RZB-00137/2004 z dnia 2004-12-14
Pobierz plik
136/04
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste
Numer RZB-00136/2004 z dnia 2004-12-07
Pobierz plik
135/04
w sprawie powołania komisji
Numer RZB-00135/2004 z dnia 2004-12-02
Pobierz plik
134/04
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
Numer RZB-00134/2004 z dnia 2004-11-30
Pobierz plik
133/04
w sprawie powołania komisji
Numer RZB-00133/2004 z dnia 2004-11-18
Pobierz plik
131/04
w sprawie przekazania projektu budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2005 rok Radzie Miasta i Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział Jelenia Góra
Numer RZB-00131/2004 z dnia 2004-11-15
Pobierz plik
122/04
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
Numer RZB-00122/2004 z dnia 2004-09-30
Pobierz plik
117/04
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
Numer RZB-00117/2004 z dnia 2004-09-07
Pobierz plik
110/04
w sprawie wyznaczenia kierowników komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń.
Numer RZB-00110/2004 z dnia 2004-08-02
Pobierz plik
99/04
w sprawie zezwolenia na spożywanie napojów alkoholowych przy placu Bohaterów Nysy we Wleniu.
Numer RZB-00099/2004 z dnia 2004-06-17
Pobierz plik
93/04
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Komunalnym Zakładzie Obsługi Mieszkańców we Wleniu
Numer RZB-00093/2004 z dnia 2004-05-11
Pobierz plik
90/04
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Wleń
Numer RZB-00090/2004 z dnia 2004-03-30
Pobierz plik
86/04
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
Numer RZB-00086/2004 z dnia 2004-03-30
Pobierz plik
84/04
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Wyborów - Urzędnika Wyborczego do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego .
Numer RZB-00084/2004 z dnia 2004-03-23
83/04
w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Wleń z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.
Numer RZB-00083/2004 z dnia 2004-03-23
Pobierz plik
82/04
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Numer RZB-00082/2004 z dnia 2004-03-03
Pobierz plik
81/04
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste
Numer RZB-00081/2004 z dnia 2004-03-02
Pobierz plik
80/04
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste
Numer RZB-00080/2004 z dnia 2004-03-01
Pobierz plik
79/04
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zadania "Przebudowa drogi Przeździedza Bystrzyca gmina Wleń"
Numer RZB-00079/2004 z dnia 2004-03-01
78/04
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zamówienia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nielestno gmina Wleń oraz przerzut ścieków sanitarnych z miejscowości Nielestno do kanalizacji sanitarnej miasta Wleń"
Numer RZB-00078/2004 z dnia 2004-03-01
77/04
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste
Numer RZB-00077/2004 z dnia 2004-02-16
Pobierz plik
75/04
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste
Numer RZB-00075/2004 z dnia 2004-02-10
Pobierz plik
74/04
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wleniu
Numer RZB-00076/2004 z dnia 2004-02-07
73/04
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wleniu
Numer RZB-00073/2004 z dnia 2004-02-04
Pobierz plik
71/04
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste
Numer RZB-00071/2004 z dnia 2004-02-03
Pobierz plik
70/04
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste
Numer RZB-00070/2004 z dnia 2004-01-12
Pobierz plik
69/04
w sprawie administrowania strony internetowej Miasta i Gminy Wleń
Numer RZB-00069/2004 z dnia 2004-01-12
Pobierz plik
68/04
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2004 r.
Numer RZB-00068/2004 z dnia 2004-01-07
Pobierz plik
67/04
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste
Numer RZB-00067/2004 z dnia 2004-01-05
Pobierz plik
66/04
w sprawie przeznaczenia pomieszczenia w budynku OKSiT we Wleniu, przy ul. Fryderyka Chopina 2 na świetlicę środowiskową
Numer RZB-00066/2004 z dnia 2004-01-05
Pobierz plik
72/04
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste
Numer RZB-00072/2004 z dnia 2004-01-04
Pobierz plik
64/03
w sprawie zmian w budżecie na 2003 r.
Numer RZB-00064/2003 z dnia 2003-12-30
Pobierz plik
63/03
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste
Numer RZB-00063/2003 z dnia 2003-12-15
Pobierz plik
62/3
w sprawie prowadzenia ewidencji spełniania przez młodzież w wieku 16-18 lat obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz ustalenia jednolitych zasad egzekwowania spełniania obowiązku szkolnego.
Numer RZB-00062/2003 z dnia 2003-12-15
Pobierz plik
61/03
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste
Numer RZB-00061/2003 z dnia 2003-12-12
Pobierz plik
60/03
w sprawie przekazania projektu budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2004 rok Radzie Miasta i Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział Jelenia Góra
Numer RZB-00060/2003 z dnia 2003-12-10
Pobierz plik
59/03
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste
Numer RZB-00059/2003 z dnia 2003-11-24
Pobierz plik
58/03
w sprawie zmian w budżecie na 2003 r.
Numer RZB-00058/2003 z dnia 2003-11-17
Pobierz plik
57/03
w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Zespole Szkół we Wleniu i Szkole Podstawowej w Pilchowicach.
Numer RZB-00057/2003 z dnia 2003-11-12
Pobierz plik
56/03
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Numer RZB-00056/2003 z dnia 2003-11-03
Pobierz plik
50/03
w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości
Numer RZB-00050/2003 z dnia 2003-10-30
Pobierz plik
55/03
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste
Numer RZB-00055/2003 z dnia 2003-10-28
Pobierz plik
54/03
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste
Numer RZB-00054/2003 z dnia 2003-10-20
Pobierz plik
53/03
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Numer RZB-00053/2003 z dnia 2003-10-06
Pobierz plik
52/03
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Numer RZB-00052/2003 z dnia 2003-10-06
Pobierz plik
51/03
w sprawie wydzierżawienia działek
Numer RZB-00051/2003 z dnia 2003-10-03
Pobierz plik
49/03
w sprawie zmiany siedziby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu .
Numer RZB-00049/2003 z dnia 2003-09-30
Pobierz plik
48/03
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
Numer RZB-00048/2003 z dnia 2003-09-30
Pobierz plik >
47/03
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok.
Numer RZB-00047/2003 z dnia 2003-09-29
Pobierz plik
45/03
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zamówienia "Remont urządzeń wodociągowych w Marczowie gmina Wleń powiat Lwówek Śląski"
Numer RZB-00045/2003 z dnia 2003-09-10
Pobierz plik
44/03
w sprawie zezwolenia na spożywanie napojów alkoholowych przy placu Bohaterów Nysy we Wleniu
Numer RZB-00044/2003 z dnia 2003-09-10
Pobierz plik
46/03
w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży napojów alkoholowych przy Placu Bohaterów Nysy we Wleniu.
Numer RZB-00046/2003 z dnia 2003-09-01
Pobierz plik
43/03
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zamówienia " Remont ulicy Stachowicza we Wleniu".
Numer RZB-00043/2003 z dnia 2003-09-01
Pobierz plik
42/03
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zamówienia " Remont ulicy Dworcowej we Wleniu"
Numer RZB-00042/2003 z dnia 2003-09-01
Pobierz plik
41/03
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zamówienia " Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łupkach w gminie Wleń".
Numer RZB-00041/2003 z dnia 2003-09-01
Pobierz plik
40/03
w sprawie przekazania w administrowanie budynków.
Numer RZB-00040/2003 z dnia 2003-08-31
Pobierz plik
40/03
w sprawie przekazania w administrowanie budynków.
Numer RZB-00037/2003 z dnia 2003-08-31
39/03
w sprawie powołania komisji.
Numer RZB-00039/2003 z dnia 2003-08-26
Pobierz plik
38/03
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2003 r.
Numer RZB-00038/2003 z dnia 2003-08-26
Pobierz plik
39/03
w sprawie powołania komisji
Numer RZB-00036/2003 z dnia 2003-08-26
13/03
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok
Numer RZB-00010/2003 z dnia 2003-03-24
12/03
w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Wleń z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej
Numer RZB-00009/2003 z dnia 2003-03-10
11/03
w sprawie ustalenia terminów rozliczenia inkasentów - sołtysów z pobranej przez nich gotówki
Numer RZB-00008/2003 z dnia 2003-03-10
10/03
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Samorządowego we Wleniu
Numer RZB-00007/2003 z dnia 2003-02-27 >
7/04
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego o przebiegu dróg powiatowych
Numer RZB-00004/2003 z dnia 2003-01-22
9/03
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste
Numer RZB-00006/2003 z dnia 2003-01-21
8/03
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Numer RZB-00005/2003 z dnia 2003-01-21
6/03
w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
Numer RZB-00003/2003 z dnia 2003-01-14
Pobierz plik
4/03
w sprawie rozwiązania Miejsko Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Numer RZB-00002/2003 z dnia 2003-01-14
Pobierz plik
3/03
w sprawie przekazania budynku kotłowni przy ul. Jana Pawła II we Wleniu w administrowanie Komunalnemu Zakładowi Obsługi Mieszkańców we Wleniu
Numer RZB-00001/2003 z dnia 2003-01-13
Pobierz plik

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Jarek Koziński
Dokument z dnia: 20.07.2007
Dokument oglądany razy: 6 512
Opublikował: Jarek Koziński
Publikacja dnia: 08.12.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl