mapa strony   |   kontakt   |

Regulaminy, statut gminy

Na podstawie §21 ust.1 pkt 1) oraz §48 ust.1 pkt 1) ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319) urząd prowadzi rejestr uchwał Rady Gminy i Zarządu Gminy.
Rejestry te powinny być również dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej urzędu oraz w powszechnie dostępnych zbiorach danych.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
Zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wleniu z dnia 10-05-2010r.

2010.09.02
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy - Załącznik nr 1
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy - Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 234/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 10 maj 2010 roku
2010.09.02

Uchwała nr 102/XXi/2000 Rady Miasta i Gminy Wleń
Uchwała z dnia 17 kwietnia 2000r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Wleń

2010.09.02

Uchwała nr 17/V/2003 Rady Miasta i Gminy Wleń
Uchwała z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Wleń

2010.09.02
Statut Miasta i Gminy 2010.09.02

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Jarek Koziński
Dokument z dnia: 17.07.2007
Dokument oglądany razy: 3 903
Opublikował: Jarek Koziński
Publikacja dnia: 02.09.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl