Wersja archiwalna z dnia 21.02.2014

Konkurs: Remont i przebudowa Ratusza Miejskiego we Wleniu

Plac Bohaterów Nysy 7

Termin przyjmowania zgłoszeń: 07.03.2014, 09:30
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 07.03.2014, 10:00
Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Wleń

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Załączniki

Przedmiar zadanie1

Przedmiar zadanie2

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Projekt budowlany

Projekt budowlany - część rysunkowa

Opublikowano dnia: 21.02.2014
wydruk z dnia: 13.08.2022 // www.wlen.pl/bip