Zarządzenia Burmistrza - Kadencja 2010-2014

Nr 0050.68.2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok
z dnia 28-11-2014
Pobierz plik Załączniki 1-2
Nr 0050.67.2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok
z dnia 24-11-2014
Pobierz plik Załączniki 1-2
Nr 0050.66.2014
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
z dnia 14-11-2014
Pobierz plik
Nr 0050.65.2014
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 14-11-2014
Pobierz plik
Nr 0050.64.2014
w sprawie przekazania projektu budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2015 rok
z dnia 14-11-2014
Pobierz plik
Nr 0050.63.2014
w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
z dnia 14-11-2014
Pobierz plik
Nr 0050.62.2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok
z dnia 31-10-2014
Pobierz plik Załączniki 1-2
Nr 0050.61.2014
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 29-10-2014
Pobierz plik
Nr 0050.60.2014
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
z dnia 29-10-2014
Pobierz plik
Nr 0050.58.2014
w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń
z dnia 17-10-2014
Pobierz plik
Nr 0050.57.2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok
z dnia 17-10-2014
Pobierz plik Załączniki 1-2
Nr 0050.56.2014
w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej
z dnia 08-10-2014
Pobierz plik
Nr 0050.55.2014
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 08-10-2014
Pobierz plik
Nr 0050.54.2014
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
z dnia 08-10-2014
Pobierz plik
Nr 0050.53.2014
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w związku z naborem kandydata na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń
z dnia 08-10-2014
Pobierz plik
Nr 0050.52.2014
w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń oraz na wolne urzędnicze stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wleń
z dnia 06-10-2014
Pobierz plik
Nr 0050.51.2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok
z dnia 29-09-2014
Pobierz plik Załączniki 1-2
Nr 0050.50.2014
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
z dnia 26-09-2014
Pobierz plik
Nr 0050.49.2014
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 26-09-2014
Pobierz plik
Nr 0050.48.2014
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2015
z dnia 19-09-2014
Pobierz plik
Nr 0050.47.2014
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 19-09-2014
Pobierz plik
Nr 0050.45.2014
w sprawie dodatkowego terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych
z dnia 12-09-2014 Pobierz plik
Nr 0050.44.2014
w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku
z dnia 29-08-2014
Pobierz plik Załączniki 1-8
Nr 0050.43.2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok
z dnia 29-08-2014
Pobierz plik Załączniki 1-2
Nr 0050.42.2014
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 28-08-2014
Pobierz plik

Nr 0050.41.2014
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego
z dnia 20-08-2014
Pobierz plik
Nr 0050.40.2014
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych
z dnia 05-08-2014
Pobierz plik
Nr 0050.39.2014
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 04-08-2014
Pobierz plik
Nr 0050.38.2014
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 28-07-2014
Pobierz plik
Nr 0050.37.2014
w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta i Gminy Wleń
z dnia 28-07-2014
Pobierz plik
Nr 0050.36.2014
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy
z dnia 23-07-2014
Pobierz plik
Nr 0050.33.2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok
z dnia 30-06-2014
Pobierz plik Załączniki 1-2
Nr 0050.32.2014
w sprawie wprowadzenia tymczasowego zakazu parkowania pojazdów mechanicznych w obrębie Plcu Bohaterów Nysy we Wleniu
z dnia 27-06-2014
Pobierz plik
Nr 0050.31.2014
w sprawie tymczasowego zniesienia zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Placu Bohaterów Nysy we Wleniu
z dnia 27-06-2014
Pobierz plik
Nr 0050.30.2014
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 26-06-2014
Pobierz plik
Nr 0050.29.2014
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
z dnia 18-06-2014
Pobierz plik
Nr 0050.28.2014
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 18-06-2014
Pobierz plik
Nr 0050.27.2014
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 05-06-2014
Pobierz plik
Nr 0050.26.2014
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za rok 2013
z dnia 29-05-2014
Pobierz plik
Nr 0050.25.2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok
z dnia 29-05-2014
Pobierz plik Załączniki 1-2
Nr 0050.24.2014
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 29-05-2014
Pobierz plik
Nr 0050.23.2014
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora samorządowej instytucji kultury –Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu
z dnia 21-05-2014
Pobierz plik
Nr 0050.22.2014
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 21-05-2014
Pobierz plik
Nr 0050.21.2014
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 07-05-2014
Pobierz plik
Nr 0050.20.2014
w sprawie przekazania sprawozdań finansowych za 2013 rok
z dnia 12-05-2014
Pobierz plik
Nr 0050.19.2014
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r
z dnia 05-05-2014
Pobierz plik
Nr 0050.18.2014
w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie miasta i gminy Wleń
z dnia 23-04-2014
Pobierz plik
Nr 0050.17.2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok
z dnia 22-04-2014
Pobierz plik Załączniki 1-2
Nr 0050.16.2014
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 15-04-2014
Pobierz plik
Nr 0050.15.2014
w sprawie wprowadzenia stawek zaliczki na poczet rozliczenia za ogrzewanie lokali
z dnia 15-04-2014
Pobierz plik
Nr 0050.14.2014
zmieniające Zarządzenie nr 63/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów
z dnia 14-04-2014
Pobierz plik
Nr 0050.13.2014
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wleń
z dnia 10-04-2014
Pobierz plik
Nr 12 /14
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok
z dnia 31-03-2014
Pobierz plik Załączniki 1-2
Nr 11 /14
w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu za 2013 rok
z dnia 31-03-2014
Pobierz plik
Nr 10 /14
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 27-03-2014
Pobierz plik
Nr 9 /14
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
z dnia 12-03-2014
Pobierz plik
Nr 8 /14
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 11-03-2014
Pobierz plik
Nr 7 /14
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
z dnia 05-03-2014
Pobierz plik
Nr 6 /14
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Wleń w 2014 r.
z dnia 03-03-2014
Pobierz plik
Nr 5 /14
w sprawie powołania likwidatora jednostki budżetowej o nazwie Komunalny Zakład
Obsługi Mieszkańców we Wleniu
z dnia 26-02-2014
Pobierz plik
Nr 4 /14
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Wleń w 2014 r.
z dnia 17-02-2014
Pobierz plik
Nr 3 /14
w sprawie upoważnienia Pani Marii Gierczyk – Skarbnik Miasta i Gminy Wleń
z dnia 10-02-2014
Pobierz plik
Nr 2 /14
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie promocji zdrowia oraz szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w 2014 r.
z dnia 04-02-2014
Pobierz plik
Nr 1 /14
w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Wleń w 2014 roku
z dnia 28-01-2014
Pobierz plik
Nr 64 /13
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2013 rok
z dnia 31-12-2013
Pobierz plik  Załącznik 1
Nr 63 /13
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów
z dnia 30-12-2013
Pobierz plik
Nr 62 /13
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.
z dnia 22-12-2013
Pobierz plik

Nr 61 /13
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
z dnia 12-12-2013
Pobierz plik 
Nr 60 /13
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
z dnia 12-12-2013
Pobierz plik 
Nr 59 /13
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
z dnia 12-12-2013
Pobierz plik 
Nr 58 /13
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 05-12-2013
Pobierz plik 
Nr 57 /13
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2013 rok
z dnia 29-11-2013
Pobierz plik  Załączniki 1-2
Nr 56 /13
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 21-11-2013
Pobierz plik 
Nr 55 /13
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
z dnia 14-11-2013
Pobierz plik 
Nr 54 /13
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
z dnia 14-11-2013
Pobierz plik 
Nr 53 /13
w sprawie przekazania projektu budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok
z dnia 14-11-2013
Pobierz plik 
Nr 51 /13
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy
z dnia 22-10-2013
Pobierz plik 
Nr 50 /13
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2013 rok
z dnia 22-10-2013
Pobierz plik  Załączniki 1-2
Nr 49 /13
w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania ludności na terenie Miasta i Gminy Wleń
z dnia 22-10-2013
Pobierz plik
Nr 48 /13
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2013 rok
z dnia 30-09-2013
Pobierz plik Załączniki 1-2
Nr 47 /13
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2014
z dnia 25-09-2013
Pobierz plik 
Nr 46 /13
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 24-09-2013
Pobierz plik 
Nr 45 /13
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
z dnia 24-09-2013
Pobierz plik 
Nr 44 /13
w sprawie powołania komisji
z dnia 23-09-2013
Pobierz plik 
Nr 43 /13
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2013 rok
z dnia 20-09-2013
Pobierz plik 
Nr 42 /13
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 30-08-2013
Pobierz plik 
Nr 41 /13
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2013 rok
z dnia 30-08-2013
Pobierz plik Załączniki 1-2
Nr 40 /13
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
z dnia 26-08-2013
Pobierz plik 
Nr 39 /13
w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku
z dnia 26-08-2013
Pobierz plik 
Nr 38 /13
w sprawie likwidacji części drogi wewnętrznej
z dnia 12-08-2013
Pobierz plik 
Nr 37 /13
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”
z dnia 07-08-2013
Pobierz plik 
Nr 36 /13
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
z dnia 05-08-2013
Pobierz plik 
Nr 35 /13
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
z dnia 05-08-2013
Pobierz plik 
Nr 34 /13
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 30-07-2013
Pobierz plik 
Nr 33 /13
w sprawie przeprowadzenia treningu systemu ostrzegania i alarmowania ludności ma terenie Miasta i Gminy Wleń
z dnia 30-07-2013
Pobierz plik 
Nr 32/13
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na usługę o wartości wyrażonej w złotych poniżej równowartości kwoty 200 000 EUR, pn. „ Udzielenie i obsługa długoterminowego, złotówkowego kredytu w kwocie 1 100 000 zł dla Miasta i Gminy Wleń”
z dnia 29-07-2013
Pobierz plik 

Nr 31 /13
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy
z dnia 25-07-2013
Pobierz plik
Nr 30 /13
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 18-07-2013
Pobierz plik
Nr 29 /13
w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i oszacowania strat powstałych w związku z długotrwałymi i ulewnymi opadami deszczu, jak również związanymi z tym podtopieniami budynków, dróg i innych obiektów budowlanych
z dnia 05-07-2013
Pobierz plik
Nr 28 /13
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2013 rok
z dnia 28-06-2013
Pobierz plik Załączniki 1-2
Nr 27 /13
w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Wleń dla samorządowej instytucji kultury
z dnia 24-06-2013
Pobierz plik
Nr 26 /13
w sprawie przekazania środków trwałych
z dnia 28-05-2013
Pobierz plik
Nr 25 /13
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zamówienia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wleń”
z dnia 16-05-2013
Pobierz plik
Nr 24 /13
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy
z dnia 14-05-2013
Pobierz plik
Nr 23 /13
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za rok 2012
z dnia 14-05-2013
Pobierz plik
Nr 22 /13
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zamówienia pn. „Rehabilitacja murów kamiennych odwodnienie zamku, likwidacja zagrożeń dalszymi awariami oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu – Etap V”
z dnia 14-05-2013
Pobierz plik
Nr 21 /13
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 07-05-2013
Pobierz plik
Nr 20 /13
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 07-05-2013
Pobierz plik
Nr 19 /13
w sprawie planu kontroli zarządczej na 2013 rok
z dnia 07-05-2013
Pobierz plik
Nr 18 /13
w sprawie przekazania sprawozdań finansowych za 2012 rok
z dnia 25-04-2013
Pobierz plik Załączniki 1-4
Nr 17 /13
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zamówienia pn. „Odnowa budynków mieszkalnych wspólnotowych oraz gminnych w ramach rewitalizacji miasta Wleń”
z dnia 18-04-2013
Pobierz plik
Nr 16 /13
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie promocji zdrowia oraz szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w 2013 r.
z dnia 03-04-2013
Pobierz plik
Nr 15 /13
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2013 rok
z dnia 29-03-2013
Pobierz plik Załącznik 1
Nr 14 /13
w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu za 2012 rok
z dnia 29-03-2013
Pobierz plik
Nr 13 /13
w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie promocji zdrowia oraz szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w 2013 r.
z dnia 25-03-2013
Pobierz plik
Nr 12 /13
w sprawie prowadzenia szkolenia okresowego bhp strażaków ochotników OSP Wleń, Pilchowice, Radomice, Klecza
z dnia 28-02-2013
Nr 11 /13
w sprawie wzajemnych wyłączeń rozliczeń między jednostkami budżetowymi i zakładem budżetowym przy sporządzaniu łącznych sprawozdań finansowych
z dnia 28-02-2013
Pobierz plik
Nr 10 /13
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie promocji zdrowia oraz szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w 2013 r.
z dnia 28-02-2013
Pobierz plik
Nr 9 /13
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
z dnia 15-02-2013
Pobierz plik
Nr 8 /13
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wleń
z dnia 15-02-2013
Pobierz plik
Nr 7 /13
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r.
z dnia 14-02-2013
Pobierz plik
Nr 6 /13
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r.
z dnia 11-02-2013
Pobierz plik
Nr 5 /13
w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie promocji zdrowia oraz szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w 2013 r.
z dnia 31-01-2013
Pobierz plik
Nr 4 /13
zmieniające Zarządzenie Nr 3/ 13 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku.
z dnia 31-01-2013
Pobierz plik
Nr 3 /13
w sprawie powołania komisji konkursowej
z dnia 28-01-2013
Pobierz plik
Nr 2 /13
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie promocji zdrowia oraz szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w 2013 r.
z dnia 08-01-2013
Pobierz plik
Nr 1 /13
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r.
z dnia 02-01-2013
Pobierz plik
Nr 72 /12
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok
z dnia 31-12-2012
Pobierz plik Załącznik 1
Nr 71 /12
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok
z dnia 29-12-2012
Pobierz plik Załącznik 1
Nr 70 /12
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 18-12-2012
Pobierz plik
Nr 69 /12
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 17-12-2012
Pobierz plik
Nr 68 /12
w sprawie zasad rejestrowania umów i porozumień w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń
z dnia 12-12-2012
Pobierz plik
Nr 67 /12
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok
z dnia 30-11-2012
Pobierz plik Załączniki 1-2
Nr 66 /12
w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
z dnia 29-11-2012
Pobierz plik
Nr 65 /12
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 22-11-2012
Pobierz plik
Nr 64 /12
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
z dnia 22-11-2012
Pobierz plik
Nr 63 /12
w sprawie przekazania projektu budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2013 rok
z dnia 15-11-2012
Pobierz plik
Nr 62 /12
w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Wleń
z dnia 15-11-2012
Pobierz plik Załączniki 1-2 Załącznik 3
Nr 61 /12
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 12-11-2012
Pobierz plik
Nr 60 /12
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok
z dnia 31-10-2012
Pobierz plik Załączniki 1-2
Nr 59 /12
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 01-10-2012
Pobierz plik
Nr 58 /12
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
z dnia 28-09-2012
Pobierz plik
Nr 57 /12
w sprawie ustalenia stawki czynszowej za garaże i budynki do tego przystosowane a także za budynki gospodarcze , szopy, wiaty i inne
z dnia 28-09-2012
Pobierz plik 
Nr 56 /12
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów
z dnia 28-09-2012
Pobierz plik 
Nr 55 /12
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 28-09-2012
Pobierz plik
Nr 54 /12
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok
z dnia 28-09-2012
Pobierz plik Załączniki 1-2
Nr 53 /12
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2013
z dnia 25-09-2012
Pobierz plik
Nr 52 /12
w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
z dnia 10-09-2012
Pobierz plik
Nr 51 /12
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
z dnia 05-09-2012
Pobierz plik
Nr 50 /12
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok
z dnia 31-08-2012
Pobierz plik Załączniki 1-2
Nr 49 /12
w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku
z dnia 24-08-2012
Pobierz plik
Nr 48 /12
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 20-08-2012
Pobierz plik
Nr 47 /12
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wleń
z dnia 06-08-2012
Pobierz plik
Nr 46 /12
w sprawie określenia procedury likwidacyjnej Szkoły Podstawowej w Pilchowicach
z dnia 06-08-2012
Pobierz plik
Nr 45 /12
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
z dnia 06-08-2012
Pobierz plik
Nr 44 /12
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
z dnia 06-08-2012
Pobierz plik
Nr 43 /12
w sprawie powołania komisji w celu dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia
z dnia 01-08-2012
Pobierz plik
Nr 42 /12
w sprawie przeprowadzenia treningu systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta i Gminy Wleń
z dnia 31-07-2012
Pobierz plik
Nr 41 /12
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.
z dnia 31-07-2012
Pobierz plik
Nr 40 /12
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 24-07-2012
Pobierz plik
Nr 39 /12
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na usługę o wartości wyrażonej w złotych poniżej równowartości kwoty 200 000 EUR, pn. „ Udzielenie i obsługa długoterminowego, złotówkowego kredytu w kwocie 600 000 zł dla Miasta i Gminy Wleń”
z dnia 20-07-2012
Pobierz plik
Nr 38 /12
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
z dnia 12-07-2012
Pobierz plik
Nr 37 /12
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 12-07-2012
Pobierz plik
Nr 36 /12
w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i oszacowania strat powstałych w wyniku gwałtownych i ulewnych opadów deszczu oraz gradu, jak również związanymi z tym podtopieniami budynków, innych obiektów budowlanych, dróg i ulic
z dnia 09-07-2012
Pobierz plik
Nr 35 /12
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok
z dnia 30-06-2012
Pobierz plik Załączniki 1-2
Nr 34 /12
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok
z dnia 08-06-2012
Pobierz plik Załączniki 1-2
Nr 33 /12
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
z dnia 04-06-2012
Pobierz plik
Nr 32 /12
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 31-05-2012
Pobierz plik
Nr 31 /12
w sprawie powołania komisji
z dnia 29-05-2012
Pobierz plik
Nr 30 /12
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za rok 2011
z dnia 16-05-2012
Pobierz plik
Nr 29 /12
w sprawie regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wleń
z dnia 10-05-2012
Pobierz plik
Nr 28 /12
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 10-05-2012
Pobierz plik
Nr 27 /12
w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy we Wleniu
z dnia 07-05-2012
Pobierz plik
Nr 26 /12
w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wleniu
z dnia 10-05-2012
Pobierz plik
Nr 25 /12
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 07-05-2012
Pobierz plik
Nr 24 /12
w sprawie wprowadzenia zakazu parkowania pojazdów samochodowych
i czasowego zamknięcia ulic
z dnia 02-05-2012
Pobierz plik
Nr 23 /12
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 25-04-2012
Pobierz plik
Nr 22 /12
w sprawie przekazania sprawozdań finansowych za 2011 rok
z dnia 24-04-2012
Pobierz plik Załączniki 1-2
Nr 21 /12
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy
z dnia 24-04-2012
Pobierz plik
Nr 20 /12
w sprawie przeprowadzenia treningu systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta i Gminy Wleń
z dnia 30-03-2012
Pobierz plik
Nr 19 /12
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok
z dnia 30-03-2012
Pobierz plik Załączniki 1-2
Nr 18 /12
w sprawie przekazania środków trwałych
z dnia 30-03-2012
Pobierz plik 
Nr 17 /12
w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu za 2011rok
z dnia 30-03-2012
Pobierz plik Załączniki 1-11
Nr 16 /12
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 20-03-2012
Pobierz plik
Nr 15 /12
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
z dnia 05-03-2012
Pobierz plik
Nr 14 /12
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 05-03-2012
Pobierz plik
Nr 13 /12
w sprawie planu kontroli zarządczej na 2012 rok
z dnia 29-02-2012
Pobierz plik
Nr 12 /12
zmieniające Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wleń nr 10/ 12 z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.
z dnia 29-02-2012
Pobierz plik
Nr 11 /12
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie promocji zdrowia oraz szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w 2012 r.
z dnia 22-02-2012
Pobierz plik
Nr 10 /12
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.
z dnia 22-02-2012
Pobierz plik
Nr 9 /12
w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie promocji zdrowia oraz szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w 2012 r
z dnia 16-02-2012
Pobierz plik
Nr 8 /12
w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku
z dnia 10-02-2012
Pobierz plik
Nr 7 /12
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie promocji zdrowia oraz szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w 2012 r.
z dnia 17-01-2012
Pobierz plik  Załącznik 2 - Formularz oferty realizacji zadania publicznego
Nr 6 /12
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.
z dnia 17-01-2012
Pobierz plik  Załącznik 2 - Formularz oferty realizacji zadania publicznego
Nr 5 /12
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej organizacjom pozarządowym
z dnia 13-01-2012
Pobierz plik 
Nr 4 /12
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań gminy w zakresie promocji zdrowia oraz szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej organizacjom pozarządowym
z dnia 11-01-2012
Pobierz plik 
Nr 3 /12
w sprawie powołania komisji konkursowej
z dnia 10-01-2012
Pobierz plik 
Nr 2 /12
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
z dnia 03-01-2012
Pobierz plik 
Nr 1 /12
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 03-01-2012
Pobierz plik 
Nr 84 /11
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok
z dnia 30-12-2011
Pobierz plik Załącznik 1
Nr 83 /11
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
z dnia 22-12-2011
Pobierz plik 
Nr 82 /11
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok
z dnia 19-12-2011
Pobierz plik Załączniki 1-2
Nr 81 /11
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 07-12-2011
Pobierz plik
Nr 80 /11
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań gminy w zakresie promocji zdrowia oraz szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej organizacjom pozarządowym
z dnia 07-12-2011
Pobierz plik
Nr 79 /11
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej organizacjom pozarządowym
z dnia 07-12-2011
Pobierz plik
Nr 78 /11
w sprawie ustalenia granic okręgu wyborczego, w którym zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy Wleń zarządzone na dzień 22 stycznia 2011r
z dnia 02-12-2011
Pobierz plik
Nr 77 /11
w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia w sprawie wprowadzenia planu kont dla Gminy Wleń i Urzędu Miasta i Gminy Wleń oraz ustaleń dotyczących politykirachunkowości w gminnych jednostkach budżetowych i samorządowym zakładzie budżetowym
z dnia 19-11-2011
Pobierz plik
Nr 76 /11
w sprawie likwidacji drogi gminnej
z dnia 18-11-2011
Pobierz plik
Nr 75 /11
w sprawie przekazania projektu budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok
z dnia 15-11-2011
Pobierz plik 
Nr 74 /11
w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Wleń na lata 2012 - 2016
z dnia 15-11-2011
Pobierz plik Projekt uchwały, Załączniki 1-3

Nr 73 /11
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok
z dnia 04-11-2011
Pobierz plik Załączniki 1-2
Nr 72 /11
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 27-10-2011
Pobierz plik
Nr 71 /11
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy
z dnia 20-10-2011
Pobierz plik
Nr 70 /11
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
z dnia 18-10-2011
Pobierz plik
Nr 69 /11
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 12-10-2011
Pobierz plik
Nr 68 /11
w sprawie powołania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
z dnia 07-10-2011
Pobierz plik
Nr 67 /11
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 06-10-2011
Pobierz plik
Nr 66 /11
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 04-10-2011
Pobierz plik
Nr 65 /11
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok
z dnia 30-09-2011
Pobierz plik Załączniki 1-2
Nr 64 /11
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
z dnia 29-09-2011
Pobierz plik
Nr 63 /11
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 27-09-2011
Pobierz plik
Nr 62 /11
w sprawie zmiany załącznika nr 1 do instrukcji likwidacji i wyceny środków trwałych
wyposażenia w Urzędzie M i G Wleń

z dnia 27-09-2011
Pobierz plik
Nr 61 /11
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2012
z dnia 23-09-2011
Pobierz plik
Nr 60 /11
w sprawie odwołania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
z dnia 21-09-2011
Pobierz plik
Nr 59 /11
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 20-09-2011
Pobierz plik
Nr 58 /11
w sprawie tymczasowego zniesienia zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Placu Bohaterów Nysy we Wleniu
z dnia 20-09-2011
Pobierz plik
Nr 57 /11
w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych
z dnia 19-09-2011
Pobierz plik 
Nr 56 /11
w sprawie powołania komisji odbiorczej
z dnia 06-09-2011
Pobierz plik 
Nr 55 /11
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok
z dnia 06-09-2011
Pobierz plik Załączniki 1-2

Nr 54 /11
w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku
z dnia 31-08-2011
Pobierz plik  Załączniki 1-6 Załącznik 7-8 Załącznik 9 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za I półrocze 2011 r.

Nr 53 /11
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 30-08-2011
Pobierz plik 
Nr 52 /11
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 26-08-2011
Pobierz plik 
Nr 51 /11
w sprawie wprowadzenia zakładowej tabeli norm odzieży , środków czystości oraz zasad wypłacania ekwiwalentu
z dnia 17-08-2011
Pobierz plik 
Nr 50 /11
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 12-08-2011
Pobierz plik 
Nr 49 /11
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 08-08-2011
Pobierz plik 
Nr 48 /11
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok
z dnia 08-08-2011
Pobierz plik Załączniki 1-2
Nr 47 /11
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
z dnia 08-08-2011
Pobierz plik 
Nr 46 /11
w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego na czas przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2011
z dnia 01-08-2011
Pobierz plik 
Nr 45 /11
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok
z dnia 29-07-2011
Pobierz plik Załączniki 1-2
Nr 44 /11
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy
z dnia 28-07-2011
Pobierz plik 
Nr 43 /11
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 28-07-2011
Pobierz plik
Nr 42A /11
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 21-07-2011
Pobierz plik 
Nr 42 /11
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 12-07-2011
Pobierz plik 
Nr 41 /11
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok
z dnia 30-06-2011
Pobierz plik Załączniki 1-2
Nr 40 /11
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
z dnia 27-06-2011
Pobierz plik
Nr 39 /11
w sprawie tymczasowego zniesienia zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Placu Bohaterów Nysy we Wleniu
z dnia 20-06-2011
Pobierz plik
Nr 38 /11
w sprawie wprowadzenia tymczasowego zakazu parkowania pojazdów mechanicznych w obrębie Plcu Bohaterów Nysy we Wleniu
z dnia 20-06-2011
Pobierz plik
Nr 37 /11
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 15-06-2011
Pobierz plik
Nr 36 /11
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 08-06-2011
Pobierz plik
 Nr 34 /11
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok
z dnia 01-06-2011
Pobierz plik Załączniki 1-2
Nr 33 /11
w sprawie powołania komisji
z dnia 01-06-2011
Pobierz plik
Nr 32 /11
w sprawie udzielenia poręczenia dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie
z dnia 31-05-2011
Pobierz plik
Nr 31 /11
w sprawie wprowadzenia do stosowania: REGULAMINU PRZEPROWADZANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE I W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY WLEŃ
z dnia 25-05-2011
Pobierz plik
Nr 30 /11
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
z dnia 24-05-2011
Pobierz plik
Nr 29 /11
w sprawie przekazania sprawozdań finansowych za 2010 rok
z dnia 18-05-2011
Pobierz plik Załącznik
Nr 28 /11
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy
z dnia 16-05-2011
Pobierz plik
Nr 27 /11
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za rok 2010
z dnia 16-05-2011
Pobierz plik
Nr 26 /11
w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych
z dnia 05-05-2011
Pobierz plik
Nr 25 /11
w sprawie wprowadzenia zakazu parkowania pojazdów samochodowych i czasowego zamknięcia ulic
z dnia 05-05-2011
Pobierz plik
Nr 24 /11
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 29-04-2011
Pobierz plik
Nr 23 /11
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 20-04-2011
Pobierz plik
Nr 22 /11
w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej
z dnia 12-04-2011
Pobierz plik
Nr 21 /11
Szefa Obrony Cywilnej Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 11-04-2011
Pobierz plik
Nr 20 /11
w sprawie ustalenie służebności na działce nr 18/3 położonej we Wleniu obręb Wleń II
z dnia 04-04-2011
Pobierz plik
Nr 19 /11
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok
z dnia 31-03-2011
Pobierz plik
Nr 18 /11
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 31-03-2011
Pobierz plik
Nr 17 /11
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 30-03-2011
Pobierz plik
Nr 16 /11
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
z dnia 30-03-2011
Pobierz plik
Nr 15 /11
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 roku
z dnia 29-03-2011
Pobierz plik
Nr 14 /11
w sprawie ustalenia wykazu lokali socjalnych w zasobach mieszkaniowych Gminy Wleń
z dnia 23-03-2011
Pobierz plik
Nr 13 /11
w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym
z dnia 23-03-2011
Pobierz plik
Nr 12 /11
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 10-03-2011
Pobierz plik
Nr 11 /11
w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 01-03-2011
Pobierz plik
Nr 10 /11
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
z dnia 23-02-2011
Pobierz plik
Nr 9 /11
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym
z dnia 22-02-2011
Pobierz plik Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3
Nr 8 /11
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 18-02-2011
Pobierz plik
Nr 7 /11
w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej
z dnia 27-01-2011
Pobierz plik
Nr 6 /11
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 18-01-2011
Pobierz plik
Nr 5 /10
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2010 rok
z dnia 31-12-2010
Pobierz plik Załącznik 1
Nr 4 /10
w sprawie przekazania środków trwałych
z dnia 31-12-2010
Pobierz plik
Nr 3 /10
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2010 rok
z dnia 30-12-2010
Pobierz plik Załącznik 1
Nr 2 /10
w sprawie przekazania środków trwałych
z dnia 31-12-2010
Pobierz plik
Nr 1 /10
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2010 rok
z dnia 22-12-2010
Pobierz plik
Podpisał: Bogusława Bieszczad
Dokument z dnia: 07.01.2011
Dokument oglądany razy: 6 652
Opublikował: Jarek Koziński
Publikacja dnia: 08.12.2014
 
wydruk z dnia: 26.09.2022 // www.wlen.pl/bip