Informacje nieudostępnione

Udostępnianie informacji nieudostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej.Na podstawie art. 8 ust. 4 Ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:
Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  1. wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy ,
  2. udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych gminy oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie Gminy.


Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Podpisał: Jarek Koziński
Dokument z dnia: 20.07.2007
Dokument oglądany razy: 3 199
Opublikował: Jarek Koziński
Publikacja dnia: 20.07.2007
 
wydruk z dnia: 19.05.2022 // www.wlen.pl/bip